Total Pageviews

Tuesday, November 18, 2014

TYTTI SOLANTAUS: AVIOLIITTO JA IHMISOIKEUDET

Julkaistu Aamulehdessä Näkökulma-sivulla 8.11.2014
Kirjoitus on blogissani Tytti Solantauksen luvalla. koska hänellä ei vielä ole omaa blogia.Eduskunta käsittelee kohta avioliittolakia. Sitä odotellessa voi hetkeksi pysähtyä muistelemaan, minkälaisia väittelyjä kohdistui aikanaan mustien ja valkoisten avioliitto-oikeuteen. Mustien ja valkoisten avioliitto oli kielletty Etelä-Afrikassa apartheidin aikana, samoin satoja vuosia USA:n etelävaltioissa, joissakin 1960- luvulle asti. USA:n oikeudenkäynneistä löytyy perustelut avioliittokiellolle (esim. Loving vs. Virginia, 1967).

Mustien ja valkoisten välisen avioliiton uskottiin vaikuttavan haitallisesti avioliittoinstituutioon, likaavan avioliiton ja rapauttavan yleisen moraalin. Avioliiton nähtiin tarkoittavan instituutiona vain ja ainoastaan samaa rotua olevien ihmisten liittoa. Samantyyppisesti on uutta avioliittolakia vastustavissa puheenvuoroissa rajattu avioliitto koskemaan vain miestä ja naista ja pelätty koko instituution rapautuvan, jos se avataan samaa sukupuolta oleville pareille.

Toinen perustelu koski mustien ja valkoisten välistä seksuaalisuutta. Se nähtiin likaisena, eläimellisenä ja perverttinä. Avioliitto olisi antanut sille lain suojan, minkä ajateltiin horjuttavan seksuaalista moraalia ja olevan vaaraksi uuden sukupolven arvomaailmalle. Etelä-Afrikassa värillisten ja valkoisten seksin kieltävä laki oli nimeltään Immorality Act (moraalittomuuslaki). Suomessa on samaa sukupuolta olevien ihmisten seksuaalisuutta verrattu myös eduskunnassa eläimeen sekaantumiseen.

Kolmas argumentti koski syntyvien lasten ihmisarvoa. Lapset nähtiin biologisesti ala-arvoisina, sekasikiönä, joiden lisääntyminen uhkasi sekä rodullista puhtautta että yhteiskuntajärjestystä. Ei siis haluttu alempiarvoisen väestönosan lisääntyvän. Hyvin samantyyppisesti on meillä pelätty jälkikasvun mahdollista homoseksuaalisuutta ja homoseksuaalisuuden lisääntymistä.

Neljättä argumenttia perusteltiin lapsen parhaalla: lapsia kiusattaisi ja heillä olisi poikkeavista vanhemmista johtuvia mielenterveysongelmia ja käyttäytymisen häiriöitä. Nämäkin argumentit ovat hämmentävän tuttuja koskien samaa sukupuolta olevien vanhempien lapsia. 
Kiusaamisargumentti on itsessään aika merkillinen ja se kompastuu omiin jalkoihinsa. Se tarkoittaa yksinkertaisesti, että te ette saa tehdä lapsia, koska meidän lapset kiusaavat teidän lapsianne.

Lasten kehitystä ja mielenterveyttä on tutkittu jo 40 vuoden ajan ja eikä ole löydetty mitään raskauttavia ongelmia. Tutkimustuloksia on pyritty mitätöimään väittämällä tutkimuksia ‘lesbojen tekemiksi’. Jos halutaan mitätöidä tutkimustulokset, on osoitettava itse tutkimuksen puutteet. Leimakirveeseen tarttuminen kertoo asiaperusteiden puuttumisesta. Leimakirveen heiluttelu voi johtaa myös iskuun omaan nilkkaan, kun tutkija nimetään perusteetta homoseksuaaliksi.

Mitä tästä ajatella? Pöydällä ei ehkä olekaan avioliitto, seksuaalisuus tai lapset, vaan vaikeus hyväksyä alempiarvoisena pidetty ihmisryhmä muiden mukaan yhteen yhteiskunnan arvostetuista instituutioista. Näyttää siltä, että loppupeleissä on kyse vain ja ainoastaan ihmisoikeuksista. 

Tytti Solantaus on lastenpsykiatri ja dosentti

10 comments:

Anonymous said...

Tytti Solantaus kirjoittaa terävästi. Loistava selonteko

Anonymous said...

Hyvin kirjoitettu.
Mutta ei pitäisi sotkea asioita.
Tai hakea taustavoimaa asialleen väärin perustein.
Avioliittolain vastustajat perustavat kantansa raamattuun, joka on kokonaisen uskontokunnan perusta ja Jumalan "suusta". Ei ihminen tai mikään ihmisen vaatimus tasa-arvoon voi tai saa tätä uskonnolliseen kivijalkaan perustuvaa sakramenttia muuttaa.
Mustien ja valkoisten välisten suhteiden kieltäminen perustui pitkälti tunnepohjaisiin ennakkoluuloihin ja näiden suhteiden vapauttaminen toteutti tasa-arvoa myös kristillisestä näkökulmasta.
Avioliitto kirkollisesta näkökulmasta on tarkoitettu naisen ja miehen väliseksi ja sen kristillinen siunaaminen on mahdoton samaa sukupuollta olevien kesken.
Aina voi erota nykyisestä kirkostaan ja etsiä sellaista uskontokuntaa, joka homoliiton siunaa.
Tästä on tullut sellainen kynnyskysymys, mitä on todella vaikea edes käsittää. Ihan kuin tämä olisi jonkinlainen portti onneen ja ainut sellainen. Kyllä parisuhde vaatii aivan muut sitoutumiset henkilöiden kesken ollakseen yhtäältä tasa-arvoinen ja kestävä, onnellinen osapuolten kesken, toisaalta yhteiskuntaan nähden.

Anonymous said...

Jos puhutaan ihmisoikeuksista ja siihen viitaten avioliittolaista, niin ollaan aika kaukana itse asiasta. Missä kohtaa avioliittoon vihkiminen toteuttaa ihmisoikeuksia kenenkään kohdalla? Tai siis miten se siihen liittyy?
Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ja elämä ilman niitä on usein pelottavaa, uhkaavaa, vaarallista ja niin edelleen. Elämä ilman avioliittoon siunaamista ei ole mitään näistä, jollei jostain muusta syystä ole näin. Parisuhde avioliittoon vihittynä tai ilman voi toteuttaa ihmisoikeudetonta elämää.
Mutta se on silloin oma valinta.

Heteroliitossa vielä muutaman viikon said...

Eihän hakusessa oleva tasa-arvoinen avioliittolaki pyri saamaan kaikille ihmisille oikeutta saada liittoaan siunatuksi jossain tietyssä kirkossa. Tarkoitus on saada valtio hyväksymään kaikkien ihmisten parisuhteet samanarvoisina, samanlaisin oikeuksin.

Jos avioliitto on kristittyjen varattu sana, heidän jumalansa puheesta käännetty, on se ehkä väärä sana kuvaamaan juridista kahden ihmisen liittoa. Ehkä oikea ratkaisu olisi muuttaa kaikki tähän mennessä solmitut avioliitot valtion silmissä rekisteröidyiksi parisuhteiksi ja antaa rekisteröidylle parisuhteelle nykyisen avioliiton oikeudet liittyjien sukupuolesta huolimatta. Tehtäisiin laki tasa-arvoisesta rekisteröidystä parisuhteesta. Sitten avioliitto voisi olla edelleen varattu siihen, kun jonkun jumala hyväksyy ihmisten puuhia.

Tuo menee kyllä kovin monimutkaiseksi, ja kai siihenkin on olemassa jokin hyvä peruste, miksi meidän valtion täytyy olla linjassa heidän jumalansa asettaman liittoutumiskäytännön kanssa, vaikka ihan kaikkea muuta asetettua ei tarvitse noudattaa.

On ylimielistä väittää, että ihmisoikeudeton parisuhde olisi oma valinta. Seksuaalinen suuntautuminen ei ole oma valinta. On tietenkin oma valinta ylipäätään hankkia parisuhde, mutta se juuri on se ihmisoikeus.

Anonymous said...

...very well written :) ...we have the same problems...

Anonymous said...

Kommentti vain viimeiseen. Ihmisoikeudeton parisuhde tai siihen jääminen on oma valinta, kun puhutaan todellisista ihmisoikeuksista, jotka uhkaavat henkeä, terveyttä. Seksuaalisesti samansuuntaiset henkilöt hakeutuvat keskenään parisuhteeseen ja ovat täten liitossaan toisiinsa nähden tasa-arvoisia suhteessaan omaan seksuaalisuuteen. Jos nämä henkilöt kokevat tätä kautta jäävänsä vaille ihmisoikeuksia, ollaan taas aika kaukana asian ytimestä. Mitä he oikein tahtovat? Tulla kohdelluiksi saman arvoisina? Jokainenhan niin tahtoo, mutta harvoin se toteutuu joka osa-alueella. Jokainen meistä kokee tasa-arvottomuutta elämänsä aikana erilaisissa tilanteissa. Ja kukapa ei tahtoisi tulla kohdelluksi samanarvoisena joka tilanteessa suhteessa kaikkeen. Mutta niin se ei vain mene. Kun lakia muutetaan, jollekin sopivaksi, se muuttuu jollekin toiselle sopimattomaksi, loukkaavaksi tai arvottomaksi. Avioliiton solmiminen on jokaisen miehen ja naisen ihmisoikeus. Ehkä seuraava askel on olla yhteydessä YK:hon ja pyytää tarkentamaan artiklaansa ja lisäämään "myös keskenään". Eikä tämä vielä muuta mahdollisuutta kirkolliseen vihkimiseen, mutta se ei nyt ehkä olekaan asian ydin.
Sarkasmi on vaikea tyylilaji eikä ehkä sovi tähän aiheen vakavuus asianosaisille huomioon ottaen. Mutta nämä marginaaliväestön vaatimukset ovat mielestäni niin itsekeskeisiä, etten muutakaan voi.

Anonymous said...

Hyviä kirjoituksia aiheesta, josta on vaikeaa löytää ratkaisua, joka tyydyttäisi kaikkia osapuolia. Aiemmin valtio ja kirkko olivat enemmän yhtä ja tästä syystä valtiossa, jossa valtaväestö tunnustaa ev. lut. uskontoa, on on johdonmukaista toimia yhteneväisesti. Avioliitto on sekä valtion lakien että kirkon hengellisten oppien varjeluksessa. On vaikea ajaa läpi lakimuutosta, jos se selvästi muuttaa tätä aiemmin molempien näkökulmasta yhteneväistä perustaa.
Tuo mainittu ehdotelma yhteneväisestä rekisteröidystä parisuhteesta samoin oikeuksin sukupuolesta riippumatta ja kirkkoon kuuluvien osalta lisättynä avioliittoon siunaamisella kuulostaa vaihtoehdolta, jota moni olisi varmasti valmis kannattamaan. Uskon, että moni on kannassaan jyrkkä juuri kristillisestä näkökulmasta katsoessaan.
Jäi täydellisesti käsittelemättä lapsen oikeus vanhempiin, jotka ovat eri sukupuolta ollen näin roolimallina oman seksuaalisuuden löytymisessä ja toisaalta mallina aikanaan mahdollisesti omaan vanhemmuuteen.
En voi olla miettimättä etteikö kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa aiheuttaisi vaikeutta seksuaalisen identiteetin löytymisessä samoin kuin heterovanhempien homolapsellakin.
Vaikeita asioita!

Anonymous said...

Hyvä Tytti,
Ihmisten on suomessa hyvä oppia erilaisuudesta jotakin. Vaikka menneisyydessä meitä on sorrettu viimeiset 15 000 vuotta niin nyt on rauha maassa. Erilaiset ihmiset eivät meitä enää uhkaa. Tummaihoisetkin ovat sopeutuneet tänne kylmään.

Ja mitä tulee lapsiin, minusta lapsella olisi oikeus lasta ja toisiaan rakastaviin vanhempiin. Ei kasvattamiseen kyvyttömiin, haluttomiin ja riiteleviin heterovanhempiin. Ja te jotka luulette että lapsi saa seksuaalisuuteensa mallia vanhemmilta, niin väärin menee. Lapsi löytää seksuaaalisen identiteettinsä kavereiden ja internetin avulla. Aikuisen malleja löytyy lapsen lähipiiristä koulusta, kotia, naapurista ja kavereiden perheistä. Valitettavasti nykyaikuiset on perin huonoja aikuisen malleja.

Suomen Perustuslaki Luku 2, 6§
Yhdenvertaisuus
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Toivon viisautta kansanedustajilta, ettei tätä asiaa tarvitse enää vatvoa, ja ihmiset saavat oikeuden rakastaa.

Anonymous said...

Että jos avioliittolaki muutetaan homo- ja lesbopareille "sopivaksi", se muuttuu joillekin toisille "sopimattomaksi, loukkaavaksi tai arvottomaksi". Miksi? Likaako seksuaalivähemmistöjen osallisuus avioliittoon sen heteroille sopimattomaksi loukkaavaksi ja arvottomaksi? Miksi? Ja miksi homojen ja lesbojen vaatimuksen ovat itsekeskeisiä, mutta sinun vaatimuksesi siitä, että avioliitto pitää varata vain sinulle ja kaltaisillesi, ei ole itsekeskeinen vaatimus? Eiväthän homot ja lesbot vaadi, että sinut pitäisi sulkea avioliittoinstituution ulkopuolelle heidän mukavuutensa vuoksi, vaan heille olisi ok että kaikilla on samat mahdollisuudet siihen. Sen sijaan sinä vaadit, että heidät pitäisi sulkea instituution ulkopuolelle sinun mukavuutesi vuoksi, eli vaadit erityiskohtelua. Sinä vaadit muita pysymään ulkona, mutta nuo muut kuitenkin hyväksyvät sen että itse on sisällä - he eivät vaadi sinua siirtymään ulos. Siksi minusta näyttää, että sinä olet itsekeskeisempi tässä keississä.

Anonymous said...

Aiemmin homot tuomittiin, kun he eivät kuulemma pystyneet solmimaan pitkäaikaisia suhteita, nykyisin ei sitten sovi sekään, että homot haluavat avioon.