Total Pageviews

Monday, July 14, 2008

Keskuskoulu ja vaihtoehdot

Sivistyslautakunnan kokous kesäkuun 17. päivänä oli haastava.

Tilanne on oikeasti hyvin hankala. Vastakkain Keskuskoulun lopettamisen kanssa on se, että kaikilta alakouluilta otetaan pois painotustunnit (Harjulan ja Anttilan ilmaisutaito, Kinnarin ympäristökasvatus, Keskustan kansainvälisyyskasvatus jne.), ja kaikilta kouluilta otettaisiin pois jakotunnit, jolloin opetusryhmien koot kasvaisivat joka koulussa. Keskuskoulun rehtorikin on lähettänyt hätähuudon tätä vaihtoehtoa vastaan. Tunteja pitäisi vähentää 150 tuntia viikossa, jotta vaadittu säästötavoite saavutettaisiin.


Keskuskoulun ihan rakennuksen ylläpitokulut ovat suuret ja siitä luopumisesta syntyisi iso säästö. Oppilaat sijoitettaisiin Kinnariin, Kyrölään ja Harjulaan. Siellä luokkakoot kasvaisivat, mutta jakotunneilla taas opetusryhmiä saataisiin pienemmiksi. Nythän lasten vähenemisen takia luokkakoot ovat kaikkialla aika pienet. Keskustan opettajat sijoitettaisiin muihin kouluihin niistä vapautuville paikoille. Opettajakulutkin vähenisivät viiden opettajan verran. Myöskin yhden rehtorin kulut vähenisivät. Keskuskoulun rehtorille löytyisi paikka muualta. Ja Keskuskoulun tiloja voisi käyttää työväenopisto, joka voisi kokonaan luopua ulkopuolisista vuokratiloista. Siinäkin syntyisi säästöä.

Suunnilleen näin asia lautakunnassa esiteltiin. Asiasta käytiin kiivasta keskustelua. Henkilökohtaisesti vastustin ennen kaikkea ryhmäkokojen kasvattamista jakotuntien poistolla ja painotusten hävittämistä, koska ne tuovat koulunkäyntiin mielekkyyttä ja viihtyvyyttä. Vastustaisin Keskuskoulun lopettamistakin, jos joku muu ratkaisu löytyisi, mutta se on mielestäni pienin paha tässä tilanteessa. Kysyinkin, eikö tätä vajetta voida rahoittaa muualta kuin sivistystoimen budjetista. Kuulemma ei voi.

Lautakunnassa ei päätetty lopettaa Keskuskoulua. Siellä annettiin Marju Taurulalle lupa tutkia sitä vaihtoehtoa. Asia tulee nähtäväksemme elokuussa. Lautakunta kieltäytyi vähentämästä viikkotunteja kouluista.
Mielestäni koulun toimintamahdollisuuksiin ei pitäisi koskea ollenkaan. Budjetin supistaminen pitää tehdä muualta kuin sivistystoimen alueelta. Lapsista ja nuorista ei säästetä.