Total Pageviews

Monday, September 1, 2014

Talouden sopeuttamisohjelma 2014

KAUPUNGINVALTUUSTO 1.9.2014


Ymmärrämme, että talous on tiukalla. Vika ei ole siinä, että olisimme törsänneet rahaa johonkin. Syy on valtiossa, joka on ottanut meiltä valtionosuuksia pois miljoonia euroja. Siksi jotain on pakko  tehdä, jollain se miljoonien vaje täytyy paikata.

Talousarviokehys paikkaa vajetta leikkaamalla ja lomauttamalla. Silloin maksajiksi joutuvat ne, jotka ovat eniten kunnallisten palveluiden ja tuenkin tarpeessa, sekä kaupungin työntekijät.

Oikeudenmukainen tapa olisi jakaa enemmän kaikkien kaupunkilaisten kannettavaksi tuo puuttuvan rahan osuus. Veronkorotukset, sekä kiinteistö- että kunnallisveron, olisivat oikeudenmukaisin tapa hoitaa tilannetta. Silloin taakka tulisi kaikkien kaupunkilaisten kannettavaksi.

Tulevassa sopeuttamisohjelmassa ja seuraavien vuosien taloussuunnitelmissa täytyy olla mukana vaihtoehto veronkorotuksista.
Edes symbolinen veronkorotus auttaisi sietämään kovia toimenpiteitä.

Ennen uusia päätöksiä lomautuksista päättäjien pitää saada tietoa tämän vuoden lomautusten vaikutuksista. Paljonko säästöä syntynyt ja onko sen rinnalla tullut uusia kustannuksia? Hyödyt ja haitat täytyy tietää sekä työntekijöiden että palveluntarvitsijoiden kannalta.

Entä työllistämistuen varassa olevat? Heitä ei ole voitu työllistää lomautusten takia. Mitkä ovat ne taloudelliset kulut siitä? Paljonko toimeentulotukea on tarvittu?
 Miten vanhusten hoito järjestettiin?
Entä neuvolapalvelut?
 Miten henkilöstö on jaksanut?
Ovatko sairaslomat lisääntyneet vai pysyneet ennallaan?
Mitä seurauksia lomautuksista on ollut?

Vihreät ymmärtävät taloustilanteen vakavuuden. Haluamme kuitenkin olla tekemässä oikeudenmukaisia päätöksiä siitä, miten tasapaino tässä tilanteessa haetaan.