Total Pageviews

Wednesday, March 28, 2012

Lisäys Järvenpään kuntauudistuslausuntoon


Tällaisen lisäysehdotuksen Risto Salovaara (vihreät) teki minun kannattamanani Järvenpään kaupunginhallituksessa 26.3. Keski-Uusimaan toimittaja ei ollut saanut sisällöstä paljoakaan irti:

Helsingin seudulla (14 kuntaa) tarvitaan kuntarakenteen muutoksia eli kuntaliitoksia. Sen lisäksi tarvitaan samanaikaisesti tehtävä
metropoliratkaisu.

Metropolialuetta kehitetään ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävältä pohjalta. Metropoliratkaisun valmistelun tulee käynnistyä välittömästi rinnan kuntarakenneuudistuksen
kanssa ja se tulee tehdä yhteistyössä kuntien ja valtion kesken.

Tällä hallituskaudella metropolipolitiikkaa jatketaan ja syvennetään aiesopimuskäytäntöä kehittäen. Aiesopimusten lisäksi metropolialueelle tarvitaan oma metropoliratkaisu maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluun ja toteutukseen, sosiaalisen eheyden lisäämiseen ja segregaation torjuntaa sekä näihin liittyvään seudulliseen päätöksentekoon.

Metropoliratkaisu kokoaa yhteen nykyisiä toimijoita ja päätöksentekoa seudun strategiseksi kehittämiseksi MAL-asioissa, kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseksi sekä segregaation estämiseksi. Tavoitteena on seudun päätöksenteon päällekkäisyyksien poistaminen ja läpinäkyvyyden parantaminen.