Total Pageviews

Tuesday, June 26, 2012

Perustuslain mukainen oikeus soittotaitoon


Perustuslain 16. pykälässä sanotaan näin:


"Sivistykselliset oikeudet

Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä."
Monet perheet joutuvat kohtuuttomiin kustannuksiin yrittäessään tarjota lapsilleen mahdollisuuden soitonopintoihin. Moni perhe ei siihen pysty. Milloin perustuslain mukainen toiminta lasten soittoharrastusten kohdalla toteutuu?