Total Pageviews

Sunday, June 2, 2013

MIKSI PALOASEMA RAKENNETAAN POHJAVESIALUEELLE?Meillä oli lupajaostossa visainen asia ratkaistavana. Kaupunginvaltuusto on vuonna 2007 kaavoittanut paloaseman tontille, joka on pohjavesialueella. Rakennustarkastaja Jouni Vastamäki on antanut paloasemalle rakennusluvan tänä keväänä. Rakennusluvasta on tullut kolme oikaisuvaatimusta. Valittajat ovat
Tuusulan seudun vesilaitos
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
Uudenmaan ELY-keskus (elinkeino, liikenne ja ympäristö).

Oikaisuvaatimuksissa vedotaan siihen, että
  • -       hankkeen rakennussuunnitelmassa tai lupamääräyksissä ei ole esitetty sellaisia pohjavedensuojelutoimenpiteitä, joiden perusteella voisi varmistua rakentamistoimenpiteiden haitattomuudesta pohjavedelle
  •  -     ettei pohjaveden korkeutta ole kunnolla tutkittu (putken asentaminen tontille)
  • -      hankkeen toteuttaminen vaatii maanrakennuslain mukaisen poikkeamisluvan, vesilain mukaisen luvan poiketa suoja-aluemääräyksestä sekä vesilain mukaisen luvan.

 Tilanteesta on keskusteltu usean eri juristin kanssa (niin minä kuin muutkin). On aivan ilmeistä, että rakennuslupa on kaavan mukainen. On hankala kieltää rakentamista, joka on kaavan valmistelun yhteydessä tarkasti tutkittu ja sopivaksi havaittu. Kaava on aivan selkeä.
-         Maankäyttö- ja rakennuslakiin on sitouduttu.
-         Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus selvittää luvantarve, ei rakennusluvan myöntäjällä.
-         Rakennuslupaa varten ei tarvita vesilain mukaista lupaa, sen hakee vasta rakennuttaja, eli kaupunki. Mutta rakennusvalvonnalle sen hakeminen ei kuulu.
-         Pohjaveden tarkkailua varten on alueelle asennettu putki. Ulkopuoliset konsultit tarkkailevat pohjaveden tilannetta.
-          Rakennusluvassa on tavallista tiukemmat vaatimukset rakentamiselle ja suunnittelulle. Siinä vaaditaan erityistä ammattitaitoa suunnittelulta ja ulkopuolista arviointia rakentamisen ajan.
-         Rakentamisen voi estää Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tai Uudenmaan ELY-keskus. He voivat myös vaatia rakentajalta vesilain mukaista lupaa.
-         Jos rakentamiselle annetaan lupa jo valitusaikana ja siitä valitetaan hallinto-oikeuteen, se on käsiteltävä muutamassa viikossa. Muuten käsittely saattaisi kestää vuodenkin.

Paloasemalla ei käsitellä vaarallisia aineita. Uhan pohjavedelle voisivat aiheuttaa liian syvään menevä paalutus. Paalutuksen osalta vaaditaan kuitenkin tarkkaa sunnittelua ja tilanteen seuraamista. 

Paloasemalle on huutava tarve. Vanha paloasema on työterveydellisesti sellaisessa kunnossa, että jos uutta ei saada valmiiksi pian, vanhaan on tehtävä merkittävä peruskorjaus. Kaupunki on saamassa myös valtion tukea paloaseman rakentamiseen, jos rakentaminen aloitetaan tämän vuoden puolella.

Näistä syistä kannatin pitkän epäilyn jälkeen rakennusvalvonnan tekemää vastinetta oikaisuvaatimuksiin.

Kaiken varalta etsitään myös muita vaihtoehtoisia paikkoja uudelle paloasemalle. Sekin voi vielä tulla eteen, jos paikka todetaan todellakin sopimattmaksi. Kaavan valmistelun yhteydessä on tultu toiseen tulokseen.