Total Pageviews

Thursday, August 25, 2011

Kestävää - katsottavaa - elettävää arkkitehtuuria

Vihreät Kuntapäivät
Jyväskylä 20.-21.8.2011


Ville Niinistö totesi avauspuheessaan kuntarakenteen uudistamisesta:

Tärkein kysymys on se, miten luodaan uuden ajan hyvinvointia.

Kunnat ovat olemassa asukkaitaan varten. Asukkaiden täytyy mahdollisimman paljon voida vaikuttaa siihen, millainen heidän oma kuntansa on. Suuressa kunnassa täytyy kuunnella aidosti asukkaita. Kuntayhtymät vievät helposti vaikuttamismahdollisuudet.
Kuntien täytyy olla sen kokoisia, joissa maankäyttö on mielekästä ja joukkoliikenne mahdollinen. Kaupunkiosalautakunnat ovat asiantuntijoita arjen kysymyksissä.
Kulttuurina pitää olla se, että keskeneräisistä asioista puhutaan ja ihmisillä on mahdollisuus osallistua. jo valmisteluun.


,Jyväskylän yleiskaavapäällikkö, arkkitehti Leena Rossi puhui kestävästä yhdyskuntasuunnittelusta.

Rakentamisen ja suunnittelun tärkeät sanat ovat käytettävä, kestävä, ja kaunis
Arkkitehtuuriltaan omaleimaiset, tunnistettavat kaupunginosat ovat usein myös asukkaidensa arvostamia vahvoja yhteisöjä.
Koska kaikki ovat vastuussa ympäristöstä, kaikilla on myös oikeus osallistua suunnitteluun.

Ilmastonmuutos, sen hillintä ja siihen sopeutuminen vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun.
Mieleen jäi hieno ajatus: Tarvitaan elämälle herkempi kaupunkirakenne.
On luotava kestävää – katsottavaa – elettävää arkkitehtuuria

Jyväskylässä on haluttu luoda Kehä vihreä. Vihermaailmalla suuri arvo. Pyritään luomaan eheitä viherreittejä. Reittien jatkuvuus on tärkeä.

Koululaisten liikkumisen suunnittelussa ajatuksena on: turvallisesti kävellen tai pyörällä alakouluun. Kävellen, joukkoliikenteellä tai pyörällä yläkouluun