Total Pageviews

Saturday, June 17, 2017

Taideharrastus jokaiselle lapselle, millä rahalla?

Puheenvuoroni Tampereen puoluekokouksessa 18.6.2017   Hyvä puoluekokousväki.
   Me olemme koulutuspuolue.
   Kerron yhden pienen esimerkin koulutuksen epätasa-arvosta nyky-Suomessa.

”     Taideharrastus jokaiselle lapselle” oli suosittu lause viime vaaleissa usean puolueen ehdokkaalla.
  
P    Puhun nyt ennen kaikkea musiikkiharrastuksesta, soittamisen oppimisesta. Viime vuosien aivotutkimukset ovat osoittaneet, että se on monella tapaa hyödyllistä, kenelle tahansa.

      Tässä menee nyt vähän mutkat suoriksi, kun en voi pitää teille kunnollista esitelmää. Mutta tällä hetkellä:

      Meillä on lapsia, jotka saavat opiskella soittamaan ja laulamaan taiteen perusopetusta antavassa valtion tukemassa oppilaitoksessa. Meillä on lapsia, jotka opiskelevat taiteen perusopetusta antavassa oppilaitoksessa, joka ei saa valtion tukea eikä aina kunnankaan tukea. Tässä oppilaitoksessa on kuitenkin kunnan hyväksymä opetussuunnitelma, pätevät opettajat. Jos koulu ei saa tukea, oppilasmaksut ovat korkeat, koska koko toiminta rahoitetaan pelkästään niillä.  Ja joskus opettajien työsuhteet ovat vähintäänkin – voisi sanoa - epämääräiset.
   
S    Soittotaidon hankkiminen vaatii ainakin jonkun verran henkilökohtaista ohjausta ja siksi oppitunneille tulee hintaa.

      Suomessa on pitkään ajateltu, että soittamisen oppiminen vaatii musikaalisuutta, jota voi testeillä mitata ja niinpä sopivat oppilaat on helppo valita ja näiden opintoja sitten tuetaan. Tällainen ajattelu on kuitenkin monissa tutkimuksissa ja käytännön kokemuksissa kumottu. Halu oppia ja oikea tuki ja asenne lasta kohtaan kotona ja opettajalta, on paljon suurempi tekijä oppimisen kannalta. Monet lapset, jotka eivät koskaan selvinneet näistä testeistä pääsevät kuitenkin myöhemmin ammattiopintoihin ja menestyvät jopa kilpailuissa soittimensa taitajina.

      Toivon että me vihreät kuntapäättäjät ja kansanedustajat toimimme niin, että taataan taideharrastus, musiikkiharrastus ja soittotaito jokaiselle lapselle, joka sitä haluaa. Ettei se jää ainakaan rahasta kiinni. Niin että tässä maassa jokainen saisi soittaa ja laulaa.