Total Pageviews

Monday, December 12, 2016

HSL:n lipputuki ja sen poistaminen


 VALTUUSTOPUHEENVUORO 12.12.2016:

VUONNA 2010 ON TEHTY PÄÄTÖS HSL-LIPPUJEN TUKEMISESTA.

Maksuosuus on nykyisin yli 50 % lippujen hinnoista. 
Euromäärä on kasvanut paljon, suurimmaksi osaksi johtuen joukkoliikenteen hintojen noususta.

HSL-lipun käyttö:

Noin 400 käyttäjää, noin 150.000 matkaa/vuosi

Jos se poistetaan:
Hyöty vuodelle 2017 on 240.000 €. Käyttäjät saisivat tehdä siitä verovähennyksen, mikä vähentäisi taas kaupungin saamaa verotuottoa. Kokonaisuutta on vaikea laskea. Toisaalta omalla autolla töihin kulkevien verovähennys kasvaisi saman verran ja sen osuutta on vielä vaikeampi laskea.

Jos Tuusula liittyy HSL:ään, olemme vähemmän vetovoimainen kunta työmatkalaisten silmissä. Jos kaupunkiin halutaan nimenomaan työssäkäyviä asukkaita, kannattaisi työssäkäyntiä myös tukea.


Ajatuksia sopeuttamishjelmasta

VALTUUSTOPUHEENVUORO 12.12.2016


Ajatuksia sopeuttamisohjelmasta

PÄIVÄHOITO:

Esikouluryhmien ryhmäkoot ja niiden kasvattaminen.
-       Tarvitaan huolellista tutkimista ja lasten hyvinvoinnin huomioon ottamista. Onko kouluilla edellytykset mm. wc-tilojen kannalta ryhmien kasvuun?

Subjektiivinen päivähoito-oikeus.
-       Toivottavasti lähivuosina voidaan palata subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamiseen. Jokaisella lapsella pitää olla mahdollisuus osallistua laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.


Seurojentalo

Yläkerrassa radioamatöörien tila, jonka he ovat kunnostaneet itselleen. Lisäksi heillä on välineitä, joita ei voi kuljettaa mukana vaan niillä täytyy olla vakituinen paikka.

Kriisitilanteissa varaviestiverkko:

Keski-Uudenmaan ja muidenkin alueiden Pelastuslaitos varautuu kriisitilanteissa siihen, että radioamatöörit muodostavat ns. varaviestiverkon tukemaan siviiliorganisaatioiden kuten kunnan ja kaupungin viestinvälitystarpeita, jos kännykkä- ja sähköpostiverkot eivät ole käytettävissä.

Radioamatöörikerhon toimitilojen sijainti Kaupungintalon läheisyydessä on varaverkko-toimintaa ajatellen hyvä. Radioamatöörikerho soisi tämän jatkuvan riippumatta siitä, miten Seuratalon toiminnan puitteet järjestetään.

SIVA:

Musiikkiopisto: ei pitäisi tehdä hätäisiä päätöksiä vakanssien muuttamisista. Johtokunta on ehdottanut ensi kevään pääsykokeiden katsomista ja näin kannattaisi mielestämme tehdä.