Total Pageviews

Monday, August 28, 2017

Kehyksen täytyy katsoa tulevaisuuteen


PUHEENVUORONI JÄRVENPÄÄN KAUPUNGINVALTUUSTOSSA 28.8.2017
Kaupunginjohtajan kehys v. 2018-2020


KORJAUSVELKA – VANHAT RAKENNUKSET

Hienoa, että korjausvelkaan on tartuttu isosti, vaikka aika myöhässä. Homeisia kouluja korjataan, jopa puretaan ja rakennetaan uusi.
Korjausvelka on ihan samanlaista velkaa kuin muukin velka, sekin jää seuraavien sukupolvien maksettavaksi. Meidän pitää pitää huolta rakennuksistamme ja omaisuudestamme.
Julkisissa rakennushankkeissa elinkaarirakentamisen malli.

Vanhaa rakennuskantaa ei silti saisi kevyesti tuhota. Iloitsemme Kinnarin koulun piirissä vanhojen 1920- ja 1930-luvulta peräisin olevien rakennusten säilyttämisestä. Kannamme huolta Vanhankylänniemen sairaala vanhan osan säilymisestä ja kaupungintaloa uhkaavasta purkamisesta. Kaupungintalo on arkkitehtonisesti kaunis rakennus, jonka soisi säilyvän.


HENKILÖSTÖKULUT JA PALVELUIDEN OSTOT ON SUURIN KULUERÄ KAUPUNGIN TALOUDESSA

Ne vaikuttavat kaupunkilaisten hyvinvointiin ja palveluihin. Kun asukkaiden määrä kasvaa, kasvaa auttamatta myös henkilöstön määrä, ainakin kouluissa ja päiväkodeissa. Ja vanhusten määrän jatkuvasti kasvaessa, myös vanhusten hoidossa. Oikein mitoitettu henkilöstö on taloudellisesti ja palvelujen toimivuuden kannalta kaupunkilaisten etu. Kun henkilöstökulujen on arvioitu kasvavan 0,75 % ja asukasmäärä kasvaa 2-3 %, on pidettävä huoli siitä, että päiväkodeissa, kouluissa ja terveydenhuollossa on riittävästi työntekijöitä.

TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN

Tasapainottamistarve on kehyksen mukaan 11 Me suunnittelukaudella.
Toimivien rakenteellisten uudistusten etsiminen ja toteuttaminen koko ajan on tärkeää. Pakkoraossa haetut toimintojen leikkaamiset pahasta. Katse täytyy tässäkin suunnata tulevaisuuteen.

TYÖLLISYYDEN HOITO

Väestörakenteen ja työllisyyden kehitys vaikuttavat ratkaisevasti kunnan veropohjaan ja tulojen muodostumiseen. Järvenpäässä on edelleenkin suunnattava voimavaroja työttömyyden vähentämiseen. Sen pitäisi olla tämän hetken talouden kannalta ja ennen kaikkea tulevaisuuden vuoksi yksi kaupungin kärkihankkeista.


Thursday, August 24, 2017

Uusi Kinnari - Iloisesti Yhdessä


Kaupunkikehityslautakunnan kokous 24.8.2017

Kokouksen iltakoulussa tutustuimme Kinnarin koulun suunnitelmiin. Uuden koulun slogan on
Uusi Kinnari – Iloisesti Yhdessä

Sisäilmaongelmien takia vanha koulu purettiin ja aloitettiin kokonaan uuden koulun rakentaminen. Koulua suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa. Käyttäjätyöpajat ovat mukana tiiviisti.

Rakentaminen aloitetaan tammikuussa 2018 ja koulu on valmiina elokuussa 2019. Erityisiä tavoitteita ovat turvallisuus, esteettömyys, ja kiusaamisen ehkäisy. Tavoitteena on terve talo, terve sisäilma.

Koulun sisätilat näyttivät mallikuvissa valoisilta ja mukavilta. Keskellä rakennusta on liikuntasali/juhlasali, joka on avattavissa isoksi saliksi yhdessä ruokasalin kanssa, jossa on esiintymislava

Pihapiirin vanhat suojellut vuoden 1920 ja 1930 rakennukset säilytetään. Koivukujan varressa oleva iso vanha koivu säilytetään myös. Muutakin vanhaa puustoa jätetään. Tosin sen kuntoa täytyy seurata, iso puu voi olla myös turvallisuusongelma kouluympäristössä, jos se on laho. Lampi ja sen lähiympäristö hoidetaan niin, ettei maisema muutu.

Uusi koulu näyttää hyvältä. Erityisesti minua viehätti aulan iso lasiseinä, jonka läpi koulun elämä näkyy myös ulkopuolelle. Kinnariin näyttää tulevan kaunis, toimiva ja moderni koulu.ST1:n tontti Sibeliuksenväylän varrella on Järvenpään käyntikortti. Se on ensimmäinen näkymä Tuusulan suunnasta kaupunkiin tulijalle. Sitä vastapäätä on Rantapuisto, jossa suurin osa järvenpääläisistä viettää aikaansa.  Uusi kerrostaloalue aukeaa myös heille. Paikka on yksi tärkeimpiä kaupunkikuvan kannalta.

Odotin rohkeampaa arkkitehtuuria, rohkeampaa värimaailmaa. Lautakunta oli samaa mieltä, joten jäämme jännityksellä odottamaan, millainen esitys meille tuodaan seuraavalla kerralla.