Total Pageviews

Monday, March 16, 2015

Ei asuinrakentamista Kasinon tontille

RYHMÄPUHEENVUORO VALTUUSTOSSA 16.3.2015

Olemme iloisia uudesta keskustan osayleiskaavasta.  Korkea rakentaminen lähellä rautatieasemaa, joukkoliikenteen läheisyyteen on perusteltua. Varsinkin, jos mietimme 50 vuotta eteenpäin. Silloin oletettavasti Järvenpään asukasmäärä on kasvanut paljonkin.  Se miten rakennamme keskustaa nyt säilyy 50 vuotta eteenpäin.

Olemme pettyneitä kaupunginhallituksen päätökseen muuttaa osayleiskaavaa Kasinon tontin osalta. Kh haluaa rakentaa siihen asuinkerrostalon. Se ei tarkoita pelkästään korkeaa rakennusta näköalan esteeksi vaan myös piha-alueen rajaamista ja autojen parkkipaikkoja.

Rantapuisto on kaikkien kaupunkilaisten yhteistä omaisuutta. Se kuuluu 40.000 järvenpääläiselle. Myöskin järvinäkymä tieltä kuuluu meille kaikille. Sitä ei saa peittää kerrostalolla. Tuolle tontille sopii parhaiten matala rakentaminen ja siihen täytyy saada puiston käyttäjiä palvelevia yrityksiä. Kuten kanoottien, vesiliikuntavälineiden, luistinten,
suksien, polkupyörien vuokrausta.

Siksi teenkin muutosehdotuksen pykälän 16 päätösehdotukseen.

§ 16 KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN HYVÄKSYMINEN

MUUTOSEHDOTUS:

Valtuusto päättää hyväksyä keskustan osayleiskaavan kartan merkintöineen ja määräyksineen (päivätty 30.9.2014, tarkistettu 1.12.2014 liitteen I mukaisena sekä ehdotusraportti E:n (päivätty 30.9.2014, täydennetty 1.12.2014, 7.1.2015 ja 4.2.2015) liitteen J mukaisena siten täydennettynä, että ns. Kasinon tontin alueelle sallitaan ainoastaan palvelurakentamista kaavamerkinnällä P.


Kaisa Saarikorpi
Vihreät