Total Pageviews

Saturday, September 29, 2012

TUETAAN PERHEITÄ

Puheenvuoroni vihreiden puoluevaltuuskunnassa Hämeenlinnassa 29.9.2012


Peruskoulun tasosta ja aikuisten määrästä siellä on pidettävä huoli. Mutta lapset tarvitsevat myös muuta kuin panostamista peruskouluun. Suurin osa lapsista, jotka näkevät ja kokevat väkivaltaa, kokevat sitä kotonaan, paikassa missä kukaan ei voi auttaa. Jonkun laskelman mukaan näitä lapsia on vuosittain 200.000. Väkivaltatilanteisiin liittyy usein päihteiden käyttöä ja/tai uupumista vanhempana olemiseen.

Perheet tarvitsevat tukea. Yhden huostaan otetun lapsen vuosikululla voitaisiin käyttää jopa 30 kertaa enemmän rahaa perusneuvolatoimintaan. Peruskoulussa täytyy asioiden olla kunnossa, mutta niin täytyy kotonakin

Monday, September 3, 2012

Kuka maksaa?


RYHMÄPUHEENVUORO VALTUUSTOSSA  3.9.2012

Olisi hienoa, jos ei tarvitsisi ottaa lisää velkaa. Olisi hienoa, jos voisimme maksaa velkaa pois.
Se ei kuitenkaan näytä ensi vuonna onnistuvan.

Investoinnit
Vihreä valtuustoryhmä toteaa, että tällä seudulla tarvitaan kohtuuhintaisia asuntoja, koteja tavallisille ihmisille, omia koteja meidän lapsillemme. Siksi Järvenpäähän täytyy saada asuntoja.  Ja jotta saamme asuntoja, kaupungin täytyy investoida kaavoitukseen, kunnallistekniikkaan, kadunrakennukseen, päiväkoteihin, kouluihin, terveydenhoitoon. Investointeja ei voi kokonaan lopettaa, vaikka niitä voi ja täytyykin vähän jarruttaa.

Velanotto
Nykyisen tasoiset palvelut kaupunkilaisille voidaan rahoittaa ilman velanottoa. Eikä syömävelkaa pidäkään  ottaa.

Investointeja teemme sekä nykyisiä että tulevia kaupunkilaisia  varten.
Olisi hyvä, jos pystyisimme rahoittamaan ne ilman velkaa. Siihen emme pysty. Ne on perusteltua rahoittaa velalla.

Jos velkaantumisen vähentämiseksi aletaan karsia palveluita, investoinnit huonontavat niiden ihmisten tilannetta, jotka juuri nyt tarvitsevat kaupungin palveluita eniten. Siksi suuret investoinnit mahdollisimman vähällä velalla voi olla huono valinta.,

Palvelut
Vihreän valtuustoryhmän mielestä nykyisiä palveluja täytyy katsella tarkasti. Terveydenhuollon ja sosiaalipuolen menot kasvavat osittain syistä, joihin emme voi vaikuttaa. Palveluja on tarkasteltava siten, että voisimme yhä enemmän kohdistaa menoja ennaltaehkäisyyn ja päästä joskus suurista erikoissairaanhoidon kustannuksista eroon.

Jotkut säästöt tulevat  meille liian kalliiksi.  Ne kasvattavat tulevaisuudessa menoja esimerkiksi juuri lisääntyvinä erikoissairaanhoidon kuluina.

Säästäminen koulusta ja päivähoidosta saattaa  lisätä myöhemmin kalliita lastensuojelun menoja. Mielenterveysongelmien hoito on yksi suurimpia erikoissairaanhoidon menoista. Siksi ongelmien ennaltaehkäisyyn pitää satsata nyt. Vammaispalveluiden budjetin täytyy lopultakin olla realistinen, vastata todellisia tarpeita.

Kuka maksaa?
Eräässä yleisönosastokirjoituksessa paheksuttiin sitä, että kunta siirtää menoja kuntalaisten maksettavaksi. Me kuntalaiset olemme kunta. Me kuntalaiset maksamme kunnan kulut. Pidetään huoli siitä, että kuntalaisten rahat käytetään viisaasti ja tehdään oikeita ratkaisuja pitkällä tähtäimellä, tulevaisuuteen katsoen.