Total Pageviews

Tuesday, May 21, 2013

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNNAN KOKOUS 21.5.2013Iltakouluasiana käytiin Vanhankylänniemen tilannetta.

Lautakunta halusi, että varsinainen niemi säilyy virkistyskäytössä, eikä sinne rtakenneta edes paljon toivottua siirtolapuutarhaa. Haarajoen siirtolapuutarhaa voidaan yleiskaavassa kasvattaa kolminkertaiseksi nykyisestä ja jos siirtolapuutarha halutaan Vanhankylänniemeen, lautakunta toivoi sitä sijoitettavaksi nykyisen terveysaseman toiselle puolelle, ei varsinaiselle virkistysalueelle.

Yhteinen tahto oli kuitenkin selvästi se, että niemi kunnostetaan kaikkien kaupunkilaisten käyttöön ja nimenomaan kaikkien käyttöön. Myös leirintäaluevaihtoehtoa toivottiin vielä selvitettäväksi. Rantaraitti toivottiin rakennettavan pian, jolloin alueelle tulisi miellyttäviä kävelyreittejä pusikoiden sijaan

Terveyskeskuksen ympäristöön hyväksyttiin asuntorakentamista. Asutusta voisi olla tiiviistikin. Peltonäkymää ei pidetty niin tärkeänä, että se pitäisi säilyttää. Enemmän kannatusta sai terveysaseman vanhan osan säilyttäminen. 

Lista-asiat:

 Koivukoski Oy rakentaa Vähänummentielle St. 1:ia vastapäätä teollisuuskiinteistön. Siinä aloittaa toimintansa italialainen yritys, joka rakentaa trukkien ja kaivureiden isoja osia. Yritys työllistää jopa 120 ihmistä. Toiminta käynnistyy noin vuoden kuluttua.

Lepolan Helmen asemakaava hyväksyttiin niin, että siihen lisättiin kattomateriaalitoiveeksi huopakatto. Olin jäävi pykälän kohdalla, koska mieheni on Lepolan Helmen hallituksessa.

 Ravintola Huilin maanvuokrasopimusta jatkettiin. Kaavamuutoksen myötä ravintola voi laajentaa sisätilojaan.

Perhelän kortteliin  keskustaan ja kävelykadun toiselle puolelle määrättiin rakennuskielto kahdeksi vuodeksi. Toiveena on, että omistajat eivät kunnostaisi rakennuksia tässä vaiheessa, kun tarkoitus on saada aikaan kaava, jolla keskustaan saadaan uusia rakennuksia, liiketiloja ja asumista.

VVO:n vuokra-asunnoille ei myönnetty vapautusta aravarajoituksista. Järbvenpäähän tarvitaan lisää vukra-asuntoja, joten entisiä ei voi vapauttaa vapaille markkinoille ja myytäväksi varsinkin, kun uusia ei ole tarkoitus rakentaa tilalle.

Lisäksi saimme kuulla MAL-aiesopimuksen toteutumisesta vuonna 2012. Järvenpään tavoite oli 430 uutta asuntoa, joista 86 vuokra-asuntoa. Tavoite ylitettiin reilusti, kun kaupunkiin rakennettiin 494 asuntoa, joista 115 vuokra-asuntoa. Tänä vuonna näin hyvään tulokseen ei tulla pääsemään.
Monday, May 20, 2013

Kahdeksan kunnan liitosselvitys


Tänään kaupunginvaltuustossa annamme lausuntoa kahdeksan kunnan kuntaliitosselvityksestä.

Olemme menossa yhteen juuri niiden kuntien kanssa, jotka eivät halua vuokra-asuntoja eivätkä HSL:ää. Eivätkä halua rakentaa radan varteen tai valmiiden asemien ympäristöön, koska siellä ei kukaan halua asua.

Ennen kaikkea tälle alueelle tarvitaan edullisia asumisvaihtoehtoja ja toimiva joukkoliikenne. Ja asumista joukkoliikenteen äärelle.

Siksi tarvitsemme myös metropolihallintoa, joka laittaa meidät uusissa kunnissamme järjestämään nämä asiat:  edullisen asumisen, joukkoliikenteen ja asuminen joukkoliikenteen ääreen.

Kuntaliitoksisita riippumatta tarvitsemme metropolihallinnon, joka on demokraattsesti valittu ja jolla on tarpeeksi valtaa ja voimaa laittaa alueemme asiat hyvään kuntoon.

Monday, May 6, 2013

Reservikomppanian alueen puutalokaava kaatui valtuustossa

Yritettiin saada äskeisessä valtuuston kokouksessa Järvenpään Reservikomppanian alueesta puutaloalue kulttuurihistoriallisista syistä. Alueella on suojeltuja puutaloja jopa 1800-luvulta. Mutta toiset halusivat joukkoon rapattuja taloja, jos asukas sitä haluaa. Hävittiin äänestys. Semmoista on päätöksenteko. Ei kun eteenpäin.

Tässä puheenvuoroni asiasta:


Muutamia lauseita asemakaavamuutoksen esittelytekstistä:

"Reservikomppanian alue on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristökohteeksi. Yleiskaavassa on osoitettu alueella olevat paikallisesti merkittävät kulttuuriympäristökohteet ja –alueet
Vanhimmat rakennukset on osoitettu säilytettäväksi ja rakennusten ympäristö on osoitettu suojeltavaksi alueeksi, jonka miljöötä tulee vaalia."

"Kaavahankkeesta on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Uudenmaan ympäristökeskuksessa Tilaisuudessa oli läsnä Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Järvenpään kaupungin edustajien lisäksi Uudenmaan tiepiirin edustaja. Neuvottelussa kiinnitettiin huomiota uusien rakennusten sovittamiseen kasarmialueen vanhaan ympäristöön. Rakentamista ohjaamaan tulisi laatia rakentamistapaohjeet ja alueen arvokas puusto tulisi suojella kaavamääräyksellä."

"Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muodostaa entisestä reservikomppanian alueesta kokonaisvaltaisesti suunniteltu ja ehyt asuinalue sekä suojella alueella sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävät ja rakennukset ja aluekokonaisuudet. Alueelle tuleva uudisrakentaminen pyritään sopeuttamaan ympäristöön mittakaavan ja ulkoasun puolesta. Alueen puustoa pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan."

"Alueelle tulee rakentaa omakotitaloja. Rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten sijaintiin suojaisten pihapiirien muodostamiseksi sekä rakennusten sopeutuvuuteen lähiympäristöön. Uudisrakennusten ulkoverhousmateriaalina tulee olla puu ja kattomuotona harjakatto. Rakentamista ohjaamaan on laadittu rakentamistapaohjeet."

"Uudisrakennusten tulee sopeutua koon, korkeuden, muodon, julkisivujen mittasuhteiden, materiaalien, värityksen ja yksityiskohtien puolesta alueen yleisilmeeseen ja ympäröiviin rakennuksiin. Uudisrakennusten tulee muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus."

 

Me haluamme Järvenpäähän tyylikkäitä ja laadukkaita asuinympäristöjä. Nyt meillä on päätettävänä asemakaava yhteen kulttuurihistoriallisesti tärkeään paikkaan kaupungissa. Asiantuntijat ovat tehneet työtä pitkään kaavan kanssa. Siinä on pyritty erityisesti huomioimaan alueen luonne ja kulttuurihistorialliset arvot. Onko meillä, tämän valtuuston jäsenillä enemmän asiantuntemusta siinä, kuinka tavoite toteutuu. Ehdotan, että emme mene muuttamaan tätä kaavaa.


Tehdään kerrankin yhtenäinen asuinalue. Yksittäiset omakotitalorakentajat eivät pysty keskenään tekemään hyvää kokonaisuutta.

Vaaditaan laatua, vaaditaan kulttuuriympäristön huomioimista. Tälle alueelle tarvitaan tarkat rakennustapaohjeet. Puurakentaminen sopii vanhaan historiallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Yhtenäinen tyylikäs kokonaisuus nostaa myös tulevaisuudessa koko alueen arvoa ja sinne rakennettavien asuntojen arvoa.  

Sekin on tapa tehdä Järvenpäästä houkutteleva paikka asukkaille.