Total Pageviews

Saturday, October 23, 2010

Kasvu ei takaa hyvinvointia

takaisin


Jossakin vaiheessaan talouskasvu ei enää lisääkään ihmisten tyytyväisyyttä tai onnellisuutta. Bruttokansantuotteessa se ei ainakaan näy. Bruttokansantuote on huono hyvinvoinnin mittari. Se ei ota huomioon myöskään ympäristörasitusta. Öljykatastrofin jälkien siivoamisesta koituvat kulut lisäävät bruttokansantuotetta!

Bruttokansantuotteen kasvu ei kerro siitä, että köyhyys yhteiskunnassa vähenisi. Yhtä aikaa kasvun kanssa köyhyys saattaa yleistyä ja syvetä.
Taloudellinen kasvu aiheuttaa haittoja, jotka ennen pitkää kasvavat höytyjä suuremmiksi. Niin kummalliselta kuin se kuulostaakin, talouden kasvu voi siis olla epätaloudellista. Kasvavista kustannuksista kohtalokkaimmat ovat kasvun aiheuttamat ympäristötuhot.

Kun kasvun aiheuttamaa ympäristörasitusta tahdotaan vähentää, keinot tuottavat joskus päinvastaisen tuloksen kuin on tarkoitus. Kun polttoainetta säästävät autot yleistyvät, autoilun kustannukset alenevat, jolloin houkutus lisätä autoilua kasvaa. Kun perhe säästää asumisen energiakustannuksissa, sillä on varaa lentää joka vuosi suihkukoneella kaukomaille lomalle.

Vapaa-aika, perheen kanssa seurusteleminen, käsin tekeminen, taide ja kulttuuri – ne ovat todellista hyvinvointia. Tällaiset asiat eivät perustu talouden mitattavaan kasvuun.

Kansainvälinen degrowth-liike on leviämässä vahvasti Suomeenkin. Sana tarkoittaa talouskasvun vastakohtaa. Etsitään keinoja, joilla ihmisten hyvinvointi ja onnellisuus lisääntyvät, samalla kun rahassa mitattava talous supistuu.
Tarvitaan syvää asenteiden muutosta. Olemme kasvunarkomaaneja. Asenteiden muutos ei ole helppoa. Se on kuitenkin mahdollista. Ennen pitkää se on välttämätöntä, koska tämänhetkinen kehitys on kestämätöntä. Nykyinen kehitys on johtamassa umpikujaan.

Tuesday, October 19, 2010

Kirkko tarvitsee uudistuksen

takaisin

Ajankohtaisen kakkosen homokeskustelun jälkeen ihmisiä eroaa kirkosta ennätysvauhtia. Kirkon jäsenet kokevat, etteivät saa ääntään kuuluviin omassa kirkossaan. Eroaminenkin on tapa vaikuttaa. Monet eroavista ottavat nyt kantaa tavalla, jota kirkon päättäjät eivät voi olla ottamatta huomioon. He lähtevät pois, kun heitä ei kuunnella. Se on surullista kirkon tulevaisuuden kannalta.

Kirkko kaipaa syvällistä uudistamista. Tarvitaan ahdasmielisyyden tilalle avarakatseisuutta ja suvaitsevaisuutta, syrjinnän tilalle tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Henkinen uudistuminen on mahdollinen, mutta se vaatii perinpohjaisen demokraattisen uudistuksen kirkon hallinnossa.

Monday, October 11, 2010

Varhaiskasvatuksen sijaiset käyttöön

takaisin

Valtuustopuheenvuoroni 11.10.2010

Vammaispalveluissa ja varhaiskasvatuksen puolella on talousarvion ylitysuhka. Sosiaalitoimen sisältä on löydetty kompensoivat säästöt, jotka meille nyt esitellään. Monet näistä säästöistä ovat tekemämme strategian vastaisia.
Varhaiskasvatuksen puolella on säästetty sijaisten käytössä. Säästöä tulee kertymään yhteensä 50.000 euroa. Kaksi perhe- ja sosiaalityöntekijää ja perhepsykologi on jätetty rekrytoimatta ja heidät rekrytoidaan vasta vuoden alusta. Vaikka valtuusto päättäisi tehdä korjauksen loppuvuoden talousarvioon, emme voisi tehdä tälle asialle enää mitään. Työntekijöitä ei ehditä enää rekrytoida tälle syksylle.

Herää kysymys siitä, miten valtuusto voi vaikuttaa siihen, että toiminta on strategian mukaista? Jos rahat eivät riitä strategian mukaiseen toimintaan, valtuuston täytyy saada päättää siitä, osoitetaanko rahaa lisää vai rikotaanko yhteistä sopimusta. Meiltä kaikilta vaaditaan tarkkaavaisuutta lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa, että huomaamme ne hetket. Ja viranhaltijat voisivat vähän heiluttaa punaista lippua ja varoittaa siitä, että tässä on kohta, jossa strategian mukainen toiminta on vaarassa.

Vammaispalveluiden budjetti ylittyy 900.000 euroa. Se tarkoittaa sitä, että olemme budjetoineet väärin. Seuraavan vuoden talousarviossa tämä asia täytyy ottaa huomioon. Emme saa joutua vuoden päästä tilanteeseen, jossa muut sosiaalitoimen asiakkaat maksavat väärän budjetoinnin seurauksia.

Sijaisten käytön vähentäminen päivähoidossa on hyväksymämme strategian vastainen ratkaisu. Aikuisten määrästä lasten päivähoidossa ei saa tinkiä. Teemmekin muutosesityksen, jossa muutettuun talousarvioon lisätään 50.000 euroa sijaisten käytön turvaamiseksi varhaiskasvatuksessa. Lisäys katetaan ylijäämästä, jota on syntynyt, kun verotulot ovatkin suuremmat kuin talousarviossa luultiin.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa vaikuttaa siihen, että yhdessä laatimamme strategia toteutuu.

Friday, October 8, 2010

Elinkeinopolitiikkaa

takaisin
Puoluevaltuuskunta 2.-3-10 hyväksyi myös vihreiden elinkeinopoliittisen ohjelman.

Sen pääpilareina ovat vihreä rakennemuutos, rohkeat valinnat ja reilut pelisäännöt.

Vihreä rakennemuutos tarkoittaa sitä, että kannustetaan kehittämään liiketoiminnasta ympäristöystävällistä ja vähäpäästöistä. Elinkeinopolitiikassa on tehtävä rohkeita valintoja. Talouden pelisäännöistä on tehtävä reilut. Esimerkiksi finanssimarkkinoita on säädeltävä tehokkaammin. Vihreät kannattaa vapaata kauppaa, joka on myös reilua kauppaa.

Vihreät suuntaa katseensa tulevaisuuteen, ei menneisyyteen. Me olemme valmiit elämään ajassa, muuttumaan ja muuttamaan myös politiikkaa muuttuvan maailman mukana. Kaikki elinkeinot eivät pärjää tulevaisuudessa.

Esimerkkinä Oras Tynkkysen käyttämä esimerkki rannekellosta: Vielä 20 vuotta sitten kaikilla oli rannekello. Jos siinä vaiheessa, kun rannekellojen myynti kääntyi laskuun, valtio olisi alkanut voimakkaasti tukea rannekellojen rakentamista ja myymistä, tilanne olisi vääristynyt ja valtion rahat olisi käytetty väärin. Ihmiset eivät yksinkertaisesti enää halunneet rannekelloja.

Ohjelmassa puhutaan paljon koulutuksesta ja sen merkityksestä. Siinä puhutaan etupäässä korkeakoulutuksesta. Ehdotin, että ohjelmaan lisättäisiin ammattikorkeakoulut ja toisen asteen koulutus. Työryhmän vetäjän Ville Niinistön mukaan korkeakoulut sisältävät jo ammattikorkeakoulut, joten sitä ei tarvinnut erikseen mainita. Muutaman maininnan toisen asteen koulutuksesta sain mukaan kuitenkin.

Tuossa ammattikorkeakouluasiassa olen eri mieltä. Niiden ei automaattisesti mielletä sisältyvän korkeakouluihin. Mutta en voinut mennä iltatyöryhmään puolustamaan kantaani, kun osallistuin samaan aikaan kielipoliittiseen työryhmään.

Vihreää energiapolitiikkaa, vihreää talouspolitiikkaa, pienyrityksiä, reilua kauppaa.

Ohjelma on luettavissa vihreiden sivuilla http://www.vihreat.fi/files/liitto/Elinkeinopoliittinen_ohjelma2010.pdf

Tuesday, October 5, 2010

Kielipolitiikkaa

takaisin

Olin vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa Nokialla viime viikonloppuna. Valmistelimme vihreiden elinkeinopoliittisen ohjelman ja kielipoliittisen linjapaperin. Olin mukana kielipoliittisessa iltatyöryhmässä muokkaamassa ohjelmaa loppukuntoon. Seuraavana päivänä valtuuskunnassa sitten äänestettiin ehdotuksestamme.

Osa valtuuskunnan jäsenistä halusi lopettaa pakkoruotsin koulusta ja mieluummin poistaa ruotsin kieleltä kansalliskielen aseman.

Toivon ruotsin kielen säilyvän pakollisena edes muutaman vuoden alkeisopintojen verran. Moni nuori opiskelee kyllä ruotsia koulussa, mutta ei saa itselleen ruotsin kielen taitoa, jota voisi käyttää. Sellaiset alkeet kuitenkin täytyisi opiskella, joiden avulla voi myöhemmin hankkia hyvän ruotsin kielen taidon, kun huomaa, että sitä sittenkin tarvitsee. Mahdollisuuksia ruotsin kielen taidon saavuttamiseksi kouluajan jälkeen pitäisi lisätä. Luulen, että monelle opiskelun tärkeys selviää vasta työelämässä.

Linjapaperissa ehdotetaan ruotsin tutkinnon poistamista virkamiehiltä. Perusteena on se, että virkamiesruotsin tutkinto ei takaa eikä vaadi todellista ruotsin kielen taitoa. Se pitää paikkansa. Ruotsin kielen taito pitäisi huomioida rekrytoinnissa. Jokaisella työpaikalla, jossa ruotsin kielen taitoa tarvitaan, pitäisi olla vähintään yksi sujuvasti ruotsin kieltä osaava työntekijä.

Lehtiuutisista luettuna nämä päätökset tuntuvat kovin radikaaleilta. Sen keskustelun jälkeen, mitä etukäteen ja paikalla käytiin, ohjelma tuntuu hyvinkin säyseältä.