Total Pageviews

Tuesday, March 8, 2011

Onnistuuko Järvenpää toteuttamaan ilmasto-ohjelman?

takaisin

Puheenvuoroni kaupunginvaltuustossa 7.3.2011

Ilmastonmuutos on hidas prosessi. Se ei aina tunnu yhtä ajankohtaiselta ja huolestuttavalta. Siksi on tärkeää tehdä suunnitelmia sen torjumiseksi, yhteisiä päätöksiä, joita pyritään noudattamaan.

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma on monen kunnan yhdessä tekemä kompromissi. Se on hyvä ohjelma silti. Mutta me järvenpääläisinä pystymme parempaankin. Meillä on valmiuksia. On tiivistä kaupunkirakentamista, hyvät mahdollisuudet kevyen liikenteen johtavaksi mallikaupungiksi. Meillä on uusia asuinalueita, joissa voidaan toteuttaa ekologista rakentamista. Ei siis tehdä kompromisseja vaan tehdään kunnolla.

Ilmasto-ohjelmassa mainitaan yhtenä toimenpiteenä autojen ja pyörien liityntäpysäköinnin lisääminen. Pyöräpysäköinti on pyöräilykaupungin tärkeimpiä asioita. Tähän kaupunkiin täytyy saada kunnolliset turvalliset lukittavat pyöräsäilytyspaikat aseman välittömään läheisyyteen. Säilytyspaikka, jonne voi jättää lukkojen taakse myös pyöräkypärän ja sadeviitan ja muut arkipyöräilyn välttämättömät lisukkeet. Jokapäiväinen arkipyöräily täytyy tehdä mahdolliseksi.

Ohjelman tulee näkyä kaupunkistrategiassa ja palveluverkkosuunnitelmassa. Se täytyy ottaa huomioon kaavoituksessa, virkamiesten ja lautakuntien toiminnassa. Ilmasto-ohjelman linjausten huomioimisen täytyy olla aina ensisijainen vaihtoehto ja jos sitä ei noudateta täytyy kertoa, miksi niin ei tapahdu. Toimintaa täytyy myös suunnitella niin, että ilmastonäkökohdat otetaan huomioon.

Meidän suuri huolemme on, miten tämä ohjelma tulee toimimaan Järvenpään kaupungin käytännön arjessa.

Ilmasto-ohjelmaa varten perustetaan Kuuma-kuntien yhteinen seurantaryhmä, joka tarkkailee sitä, miten ohjelmaa kunnissa toteutetaan. Se ei kuitenkaan pelkästään riitä. Tarvitsemme Järvenpäähän määritellyn vastuunkantajan, joka seuraa, miten ohjelma huomioidaan oman kaupunkimme toiminnassa.

Ilmasto-ohjelma ei saa jäädä paperiksi paperien joukkoon. Se ei sido, mutta se on tavoite. Tavoitteen täytyy siirtyä käytäntöön ja elämään kaikilla toimialoilla.

Siksi esitän seuraavan lisäyksen päätösehdotukseen. Ehdotan, että siihen lisätään kolmas pompula, jonka teksti on seuraava:

• kaupunginhallitus hyväksyy suunnitelman ohjelman toteuttamisesta kaikilla toimialoilla ja nimeää, kuka kaupungin hallinnossa on vastuussa ohjelman toteutumisen seurannasta.

(Muutosesitystä ei hyväksytty)