Total Pageviews

Thursday, July 19, 2012

Lähidemokratiaa

Jos Järvenpäästä tulee osa isoa kuntaa, on tärkeää, että lähidemokratia saadaan toimivaksi. En kaipaa lisää kumileimasimia vaan todellista osallistavaa toimintaa. Asukkaiden kuulemista, väenkokouksia mieluummin kuin lautakuntia.

Tuesday, July 17, 2012

Amal presidentiksi

Tule mukaan tekemään Amalista Somalian presidentti:

Amal presidentiksi

Saturday, July 14, 2012

Lisääkö Järvenpää-lisää?

Taru Tiusanen toivoi lehtikirjoituksessaan Keski-Uusimaassa Järvenpää-lisän vaikutusten arviointia:
http://taru.tarinoi.fi/jarvenpaalisa-2012. Olen samaa mieltä hänen kanssaan. On tärkeää, että tutkitaan, mihin niin iso summa vuosittain käytetään ja mitä hyötyä siitä on.

Ihan lukuja katsomalla voi päätellä, ettei Järvenpää-lisä ole oikeudenmukainen. En tiedä, onko oikein, että meidän rahojamme sijoitetaan siihen. Kotihoidontukea saavia perheitä on Järvenpäässä yli 600. Näistä perheistä Järvenpää-lisää saa 260 perhettä. Mistä johtuu, että niin pieni osa perheistä, joissa lapsi hoidetaan kotona, saa Järvenpää-lisää?

Vastaus kysymykseen on helposti löydettävissä. Järvenpää-lisän ehtona on, että kotiin jäävällä vanhemmalla on työ- tai opiskelupaikka, josta hän jää hoitovapaalle. Nuorissa perheissä on paljon niitä, joissa vanhemmille ei ole vielä löytynyt vakituista työpaikkaa. Ja jos sitä ei ole, ei makseta lisääkään.  En kannata näin epäoikeudenmukaista lisää.

Monille lapsille on hyvä, että heitä hoidetaan kaksi- kolmevuotiaaksi kotona. Kotihoidontuen pitäisi olla riittävän suuri, jotta se olisi mahdollista.

Lasten kanssa kotona oleminen vie monilta naisilta useita vuosia työelämästä. Kotihoidontuen pitäisi olla suunnattu niin, että sekä äiti että isä hoitaisi lasta. Siksi kannatan sitä, että vanhemmanvapaa ja hoitovapaa jaetaan molempien vanhempien kesken. Vanhemmilla pitäisi olla mahdollisuus jakaa vanhemmanvapaa 6 + 6 + 6 -mallin mukaisesti: molemmat vanhemmat ovat kotona ainakin puoli vuotta ja kolmas puolivuotinen jaetaan sopimuksen mukaan. Jos hoitovapaa jaetaan saman 6 + 6 + 6 -mallin mukaan, lasta voidaan hoitaa niin haluttaessa yhteisesti kotona kolmevuotiaaksi saakka.

Järvenpää-lisäkin kävisi tarpeettomaksi, jos valtakunnallinen kotihoidontuki olisi riittävän korkea.Friday, July 13, 2012

Euro vai ei?

Tänään leikitellään mielellään ajatuksella, että joku (vaikka Suomi) irtoaisi eurosta. Minua pelottaa semmoinen leikittely. Satu Hassi puhuu kahdesta vaihtoehtoisesta tavasta irrota, hallitusta ja hallitsemattomasta.

Hallittu tapa olisi tämäntapainen: 
Euromaat tekisivät odottamatta päätöksen, että euroalue palaa kansallisiin valuuttoihin. Samalla hetkellä suljetaan rahamarkkinat koko Euroopassa ja pidetään ne kiinni, kunnes valuuttamuutos on saatu toteutettua.

Hallitsematon tapa olisi tämäntapainen:
Kun rahamarkkinat saavat vakavasti otettavaa vihiä siitä, että euro hajoaa, ammattilaiset vetävät rahat pois kaikesta, minkä arvo kohta mitataan mahdollisesti devalvoituvilla kansallisilla valuutoilla. Hetkessä myös Suomi on pulassa: pankkitilit jäädytetään, automaateista ei saa rahaa, korteilla ei voi maksaa. Ja miten käy meidän, joilla on paljon velkaa?

Eikö kannattaisi tehdä kaikki mahdollinen, etteivät tällaiset tulevaisuuden ennustukset toteutuisi? Ei enää uutta 90-lukua.