Total Pageviews

Saturday, July 17, 2010

Lapset ydinvoimalan läheisyydessä

Takaisin

Saksalainen tutkimus kertoo, että lasten syöpä- ja leukemiatapaukset ovat lisääntyneet ydinvoimaloiden läheisyydessä. Ongelmana on se, että todellista säteilyannosta, jonka asukkaat saavat, ei voida mitata. Se määritellään mallilaskelmalla. Laskelma ei kerro todellista säteilyannosta, ja siinä voi syntyä virheitä.

Pienten lasten kohdalla säteilyannoksen määrittäminen on erityisen vaikeaa. Sikiöajalla altistuminen voi aiheuttaa syövän. Elinten kehitysvaiheessa säteilystä seuraa isoja vaikutuksia.


http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Sy%C3%B6p%C3%A4+yleistyy+ydinvoimaloiden+l%C3%A4heisyydess%C3%A4/1135253122442

No comments: