Total Pageviews

Sunday, April 3, 2011

Tulevaisuus lapsille

takaisin

Tämän sukupolven velvollisuus on jättää seuraaville sukupolville semmoinen maa, jossa on hyvät mahdollisuudet elää. Se tarkoittaa puhtaita järviä, puhdasta luontoa, metsiä, eläimiä, kaunista ympäristöä. Se tarkoittaa myös hyviä taloudellisia edellytyksiä elämälle. Se on jokaisen lapsen etu. Se on ensisijainen asia, jota lapsiperheet tarvitsevat. Hyvä tulevaisuus lapsille.

Lapsiköyhyys täytyy poistaa heti. Kaikilla lapsilla täytyy olla tasaveroiset mahdollisuudet hyvän elämän alkuun. Viime vuosina on luisuttu tilanteeseen, jossa lapsiperheiden tuloerot kasvavat. Osa lapsista saa harrastaa, saa hyvää terveydenhuoltoa, saa koulutusta. Osa syrjäytyy jo pieninä perheen gtaloudellisen tilanteen vuoksi. Tilanteen täytyy muuttua.

Isien mahdollisuus osallistua lasten hoitoon täytyy olla tasavertainen. Vanhempienvapaa ja hoitovapaa ja ennen kaikkea niiden työnantajiin kohdistuvat kulut pitää jakaa tasan molempien vanhempien kesken. Isät täytyy ottaa paremmin huomioon neuvoloiden, päiväkotien ja koulujen asiakkaina.

Perheet tarvitsevat joustavia hoitovaihtoehtoja tarvitaan. Lasten kotihoito täytyy olla kaikille mahdollista. Täytyy mahdollistaa erilaiset hoitovaihtoehdot, jolloin osa-aikainen tai vähäinen työnteko hoitovapaan aikana on mahdollista. Kaikkien kolme-kuusivuotiaiden pitää päästä osa-aikaiseen päivähoitoon.

Lapsiperheet tarvitsevat muutakin tukea kuin suoraa taloudellista tukea. Erilaisia perhepuistoja ja kokoontumispaikkoja tarvitaan lisää. Kodinhoitaja-apua silloin kun kotona oleva vanhempi sairastuu tai ei muuten jaksa.

Annetaan lapsille tulevaisuus.

No comments: