Total Pageviews

Friday, May 13, 2011

Hallitukseen vai ei?

Vaikea kysymys.

Hallitusneuvotteluihin kannattaa mennä. Ja neuvotteluihin pitää mennä kertomaan, millaiseen hallitukseen olemme valmiita. Ehtojen täytyy olla tiukan vihreät. Ei ole kuitenkaan järkevää mennä kertomaan sellaisia ehtoja, joilla halutaan, että meidät rajataan heti hallituksesta pois.

Ydinvoiman lisärakentaminen on kynnys. Sekin voi olla kokoomukselle liikaa. Mutta vihreille on liikaa jättää se huomioimatta.

Muut asiat ovat sellaisia, että jos niistä tärkeitä saadaan hallitusohjelmaan, voimme mennä mukaan. Tärkeimpiä ovat ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvät tehtävät. Niitä ovat:

- rataverkon rakentaminen ja kunnostaminen
- turpeen noston rajaaminen luontoarvonsa menettäneille alueille ja turpeen tukien vähentäminen
- uhanalaisten eläinten suojeleminen
- päästövähennysten tavoitteiden nostaminen 30 prosenttiin

Vasta sen jälkeen tulevat mukaan ihmisten hyvinvointiin ja eriarvoisuuteen liittyvät kysymykset, kuten

- lapsiköyhyyden poistaminen
- tasa-arvoinen avioliittolaki
- vaalilaki

Vihreä ympäristöministeri olisi loistava saavutus.

Vihreän hallitustaipaleen täytyy olla vihreä ja sen täytyy myös näyttää vihreältä. Kaikki muu on hyvän asian haaskausta.

2 comments:

Anonymous said...

Simply killing some in between class time on Digg and I discovered your article . Not usually what I choose to examine, but it surely was completely worth my time. Thanks.

Anonymous said...

miksi ei:)