Total Pageviews

Thursday, November 3, 2011

Vihreät kuntapäivät osa 5 (miten vaikutan kaavoitukseen?)


Ja viimeinen osa kuntapäivistä on Krista Mikkosen selvitys siitä, miten kaavoitukseen voi vaikuttaa.


Krista Mikkonen, kaupunginvaltuutettu:


Poliittisen päätöksenteon näkökulma - miten voin vaikuttaa kaavoitukseen?

Oikea-aikaisuus:

Mitä yleisempi suunnitelma, sen laveammat lauseet (esim. maakuntakaava). Vaikuttaminen on silloin 
-         muodollisempaa ja prosessit pitkiä. Aktiivisuus usein palkitaan vihreitä tavoitteita on hyvä saada tässä vaiheessa mukaan!

Yksityiskohtaisiin suunnitelmiin kohdistuu enemmän kiinnostusta, mutta pitkällä oleviin suunnitelmiin on vaikea vaikuttaa.

Kaavatasot:

Maakuntakaava (maakuntaohjelma)
Yleiskaava (kuntastrategia: kestävä kehitys, liikenne ym.)
Asemakaava (kyläsuunnitelma: kyläyhteisön oma, voidaan käyttää apuna ja perusteluna)

Aloitusvaihe

Palautteen antaminen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Kannattaa miettiä, ketä pitää kuunnella.
-       Kenen näkemys huomioidaan? (lapset/ulkoilijat jne.) Tässä vaiheessa ei vielä ole varsinaista vaikuttamista sisältöön.

Luonnosvaihe

Mielipiteen esittäminen kaavaluonnoksesta. Muutokset, puutteet, huomiot. Tässä vaiheessa voi vaikuttaa!


 Ehdotusvaihe

Muistutuksen jättäminen kaavaehdotuksesta. Kannattaa tarkastaa, mikä on edelleen pielessä.

Hyväksymisvaihe 

Kunnanvaltuusto hyväksyy. Tässä vaiheessa kaavaan  ei voi enää juurikaan vaikuttaa. Jäljellä on
-       valitusmahdollisuus hallinto-oikeuteen.

Yleiskaava tehdään koko kunnan alueelle. Siihen merkitään  reitistöt, joukkoliikenneväylät, miten asutus sijoitetaan?

Osayleiskaavoja voi olla monenlaisia, esimerkiksi
  • -       teemalliset: esim. vihreralueet
  • -       alueelliset: esim. rantakaava


Oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja lupapäätöksiä. Siinä tulisi ottaa huomioon:
Selvitys vanhasta rakennuskannasta.
Kevyen liikenteen väylät
Palvelutontit
Lämmitysjärjestelmä
Materiaalimääräykset
Rakennusten sijoittelu (aurinkoon, tuuleen nähden)
Suojelumääräykset
Pyöräpaikkamääritys
Tonttien kilpailutusehdot
Sosiaalinen sekoittuminen

Palvelut ja joukkoliikenne pitää merkitä kaavaan riittävän aikaisessa vaiheessa.
-     
 Asemakaavaan voidaan laittaa vaikka kuinka yksityiskohtaisia vaatimuksia.

Turussa kaavat on tuotu sinne missä ihmiset ovat
 Kaavoituksesta voisi luoda oman facebook-sivun.

 Kaavoitus on arvovalinta ja se kuuluu meille kaikille.
No comments: