Total Pageviews

Saturday, June 14, 2008

Soitonopetus musiikkipainotteisilla luokilla

Järvenpään musiikkiluokkien oppilaat ovat saaneet aiempina vuosina musiikkiluokkien tarjoamaa soitinopetusta musiikkiopistossa. Opetusta on annettu kolmannella ja neljännellä luokalla parhaimmillaan kai 20 minuuttia viikossa ja surkeimmillaan vain 10 minuuttia viikossa. Tuossa ajassahan ei kunnollista soitonopetusta voi antaa eikä saada, mutta onhan sekin jotain.

Pahin epäkohta soitonopetuksen antamisessa musiikkiluokkalaisille on ollut se, että iso osa soittotunneista on mennyt lapsille, jotka jo soittavat jotain soitinta musiikkiopistossa kaupungin osittain sponsoroimana. Heille on nyt tarjottu toinenkin soitin ja tällä kertaa ilmaiseksi.

Musiikkiluokalla on moni järvenpääläinen lapsi päässyt myöskin ensimmäistä kertaa soittoharrastuksen alkuun, ja muutamista on tullut jopa ammattimuusikoita. Musiikkiluokkien soitonopetus on ollut siis myös hyvin tärkeää, suorastaan korvaamatonta toimintaa.

Nyt musiikkiluokat jatkuvat musiikkipainotteisina ja samalla soitonopetus halutaan lopettaa. Musiikkipainotteisen opetuksen tärkeä osa on kuitenkin soittaminen ja yhdessä musisoiminen. Ilman yhteistä musiikin tekemistä, ei ole kunnollista musiikkipainotustakaan. Musiikkiryhmissä olevien lasten soitonharrastusta täytyy kaikin tavoin tukea. Niille, joilla soittotunteja ei vielä ole, niitä täytyy järjestää. Mielestäni musiikkipainotuksen valinneilla lapsilla täytyy ilman muuta olla etuoikeus silloin, kun niille lapsille, jotka eivät vielä soita kaupungin subventoimilla soittotunneilla, annetaan soittotunteja. Musiikin tekemisen kokemukset ovat välttämättömiä musiikkipainotteisilla koululuokilla.

Järvenpääläisten lasten mahdollisuuksia saada opetusta haluamassaan soittimessa ei saa heikentää. Päinvastoin soittamisen kokeilemista pitäisi laajentaa niillekin lapsille, jotka eivät ole päässeet mukaan musiikkipainotteiseen opetukseen koulussa.

No comments: