Total Pageviews

Thursday, November 5, 2009

Millä ensi vuoden talous rahoitetaan?

Nyt on aika löytää oikea pohja ensi vuoden taloudelle. Taantumasta huolimatta täytyy hankkia riittävästi rahaa, jotta sosiaali- ja terveystoimi selviää tärkeistä tehtävistään kunnialla. Vanhustenhuollon rakennemuutos pitää tehdä hallitusti. Rakennemuutos on välttämätön, mutta vauhti sen toteuttamiseen on liian kova. Tämä on vain yksi esimerkki.

Koulu tarvitsee rahaa niin, että sijaisia voidaan käyttää, kynistä ja kirjoista ei tarvitse säästää. Luokkakokojen pitää säilyä kohtuullisina.

Olemme tätäkin budjettia laatiessamme vastuussa lapsillemme. Heidän ei pidä maksaa taantumaa nyt eikä tulevaisuudessa. Lainanotto lisää heidän taakkaansa. Kunnallisvero taas kohdistuu kaikkiin perheisiin tuloista riippumatta.

Mielestäni talousarvion lisätarpeiden oikea rahoitusmuoto on kiinteistövero.
Kiinteistövero kohdistuu omaisuuteen. Se on suurempi isoissa ja arvokkaissa asunnoissa asuville, eli niille joilla on myös maksukykyä.

Vero kohdistuu ansiottomaan arvonnousuun. Kun kaupunki kaavoittaa tai rakentaa aluetta, arvonnousu siirtyy asuntojen omistajille. Kiinteistövero koskee myös tähän arvonnousuun.

Kiinteistöverotulo on etukäteen arvioitavissa. Kunnallisverokertymä voi laskea yllättävästi työttömyyden ja tuylojen vähenemisen seurauksena, kuten tänä vuonna tapahtui.

Kiinteistöveron noususta siirtyy vuokriin erään tutkimuksen mukaan noin 15%. Siis, jos verotusarvoltaan 50.000 € arvoisen asunnon vero nousee 1,2 %:iin, siitä siirtyy vuokraan keskimäärin 4,50 €/kk. Pienituloisille asumistuki kompnesoi vuokrannousua. Ja ensi vuoden alusta asumistuki ottaa huomioon todellisen vuokran suuruuden.

Ei jätetä tämän kaupungin talouden notkahdusta lasten ja vanhusten maksettavaksi. Maksetaan se nyt. Maksetaan se oikeudenmukaisesti.

No comments: