Total Pageviews

Sunday, November 8, 2009

Vihreä puolueristeily osa 2

Seuraava osa, siis osa 2 puolueristeilystä:

Keskustelu finanssikriisistä. Panelisteina Erkki Tuomioja, Piia-Noora Kauppi, Tapio Laakso ja Mari Puoskari. Puhetta johti Heidi Hautala. Haettiin vastauksia kysymyksiin: Miten tähän on tultu? Miten tästä eteenpäin?

Erkki Tuomioja: Veroparatiisit tulisi kieltää, transaktiovero ottaa käyttöön. Hyviä aikeita on, mutta täytäntöönpano puuttuu. Tärkeiden uudistusten hetki on nyt.
(Transaktiovero on osake- ja valuuttakauppaan kohdistuva vero, joka vähentäisi valuutoilla ja osakkeilla keinottelun tuottoa. Usein puhutaan siitä, vero voitaisiin jakaa oikeudenmukaisesti köyhyyden voittamiseen.)

Piia-Noora Kauppi: Kaikkea ei voi sääntelyllä ratkaista. Transaktiovero yksin Euroopassa tarkoittaisi sitä, että transaktiot Euroopassa loppuisivat. Suomalainen pääoma on suurelta osalta sidottu työeläkerahastoihin. Niiden pääomien sijoittaminen ilmastonmuutoksen ehkäisyyn vaikuttaviin kohteisiin olisi yksi rahoitusratkaisu ilmastopolitiikassa. Eurooppalainen yhtenäinen veropohja olisi tärkeä.

Tapio Laakso: Koko elämäntapa, koko maailma pitää rakentaa uudelleen. Tarvitaanko enää talouskasvua, vai pitäisikö jakaa meidän hyvinvoinnista?

Mari Puoskari: Tarvitaan hyvällä tavalla säännelty talouskasvu. Uuden talouskasvun ydin on naiset. Eniten tulot kasvavat kehitysmaiden naisilla.
Tarvitaan EU:n yhteiset ympäristöperusteiset verot. Talouskasvua tarvitaan globaalisti.

Samaan aikaan tämän keskustelun kanssa naapurisalissa puhuttiin aiheesta Pätkätyöt ja AY-liike.

Tarina jatkuu osassa 3,

No comments: