Total Pageviews

Monday, October 11, 2010

Varhaiskasvatuksen sijaiset käyttöön

takaisin

Valtuustopuheenvuoroni 11.10.2010

Vammaispalveluissa ja varhaiskasvatuksen puolella on talousarvion ylitysuhka. Sosiaalitoimen sisältä on löydetty kompensoivat säästöt, jotka meille nyt esitellään. Monet näistä säästöistä ovat tekemämme strategian vastaisia.
Varhaiskasvatuksen puolella on säästetty sijaisten käytössä. Säästöä tulee kertymään yhteensä 50.000 euroa. Kaksi perhe- ja sosiaalityöntekijää ja perhepsykologi on jätetty rekrytoimatta ja heidät rekrytoidaan vasta vuoden alusta. Vaikka valtuusto päättäisi tehdä korjauksen loppuvuoden talousarvioon, emme voisi tehdä tälle asialle enää mitään. Työntekijöitä ei ehditä enää rekrytoida tälle syksylle.

Herää kysymys siitä, miten valtuusto voi vaikuttaa siihen, että toiminta on strategian mukaista? Jos rahat eivät riitä strategian mukaiseen toimintaan, valtuuston täytyy saada päättää siitä, osoitetaanko rahaa lisää vai rikotaanko yhteistä sopimusta. Meiltä kaikilta vaaditaan tarkkaavaisuutta lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa, että huomaamme ne hetket. Ja viranhaltijat voisivat vähän heiluttaa punaista lippua ja varoittaa siitä, että tässä on kohta, jossa strategian mukainen toiminta on vaarassa.

Vammaispalveluiden budjetti ylittyy 900.000 euroa. Se tarkoittaa sitä, että olemme budjetoineet väärin. Seuraavan vuoden talousarviossa tämä asia täytyy ottaa huomioon. Emme saa joutua vuoden päästä tilanteeseen, jossa muut sosiaalitoimen asiakkaat maksavat väärän budjetoinnin seurauksia.

Sijaisten käytön vähentäminen päivähoidossa on hyväksymämme strategian vastainen ratkaisu. Aikuisten määrästä lasten päivähoidossa ei saa tinkiä. Teemmekin muutosesityksen, jossa muutettuun talousarvioon lisätään 50.000 euroa sijaisten käytön turvaamiseksi varhaiskasvatuksessa. Lisäys katetaan ylijäämästä, jota on syntynyt, kun verotulot ovatkin suuremmat kuin talousarviossa luultiin.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa vaikuttaa siihen, että yhdessä laatimamme strategia toteutuu.

No comments: