Total Pageviews

Monday, May 6, 2013

Reservikomppanian alueen puutalokaava kaatui valtuustossa

Yritettiin saada äskeisessä valtuuston kokouksessa Järvenpään Reservikomppanian alueesta puutaloalue kulttuurihistoriallisista syistä. Alueella on suojeltuja puutaloja jopa 1800-luvulta. Mutta toiset halusivat joukkoon rapattuja taloja, jos asukas sitä haluaa. Hävittiin äänestys. Semmoista on päätöksenteko. Ei kun eteenpäin.

Tässä puheenvuoroni asiasta:


Muutamia lauseita asemakaavamuutoksen esittelytekstistä:

"Reservikomppanian alue on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristökohteeksi. Yleiskaavassa on osoitettu alueella olevat paikallisesti merkittävät kulttuuriympäristökohteet ja –alueet
Vanhimmat rakennukset on osoitettu säilytettäväksi ja rakennusten ympäristö on osoitettu suojeltavaksi alueeksi, jonka miljöötä tulee vaalia."

"Kaavahankkeesta on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Uudenmaan ympäristökeskuksessa Tilaisuudessa oli läsnä Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Järvenpään kaupungin edustajien lisäksi Uudenmaan tiepiirin edustaja. Neuvottelussa kiinnitettiin huomiota uusien rakennusten sovittamiseen kasarmialueen vanhaan ympäristöön. Rakentamista ohjaamaan tulisi laatia rakentamistapaohjeet ja alueen arvokas puusto tulisi suojella kaavamääräyksellä."

"Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muodostaa entisestä reservikomppanian alueesta kokonaisvaltaisesti suunniteltu ja ehyt asuinalue sekä suojella alueella sijaitsevat kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävät ja rakennukset ja aluekokonaisuudet. Alueelle tuleva uudisrakentaminen pyritään sopeuttamaan ympäristöön mittakaavan ja ulkoasun puolesta. Alueen puustoa pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan."

"Alueelle tulee rakentaa omakotitaloja. Rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten sijaintiin suojaisten pihapiirien muodostamiseksi sekä rakennusten sopeutuvuuteen lähiympäristöön. Uudisrakennusten ulkoverhousmateriaalina tulee olla puu ja kattomuotona harjakatto. Rakentamista ohjaamaan on laadittu rakentamistapaohjeet."

"Uudisrakennusten tulee sopeutua koon, korkeuden, muodon, julkisivujen mittasuhteiden, materiaalien, värityksen ja yksityiskohtien puolesta alueen yleisilmeeseen ja ympäröiviin rakennuksiin. Uudisrakennusten tulee muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus."

 

Me haluamme Järvenpäähän tyylikkäitä ja laadukkaita asuinympäristöjä. Nyt meillä on päätettävänä asemakaava yhteen kulttuurihistoriallisesti tärkeään paikkaan kaupungissa. Asiantuntijat ovat tehneet työtä pitkään kaavan kanssa. Siinä on pyritty erityisesti huomioimaan alueen luonne ja kulttuurihistorialliset arvot. Onko meillä, tämän valtuuston jäsenillä enemmän asiantuntemusta siinä, kuinka tavoite toteutuu. Ehdotan, että emme mene muuttamaan tätä kaavaa.


Tehdään kerrankin yhtenäinen asuinalue. Yksittäiset omakotitalorakentajat eivät pysty keskenään tekemään hyvää kokonaisuutta.

Vaaditaan laatua, vaaditaan kulttuuriympäristön huomioimista. Tälle alueelle tarvitaan tarkat rakennustapaohjeet. Puurakentaminen sopii vanhaan historiallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Yhtenäinen tyylikäs kokonaisuus nostaa myös tulevaisuudessa koko alueen arvoa ja sinne rakennettavien asuntojen arvoa.  

Sekin on tapa tehdä Järvenpäästä houkutteleva paikka asukkaille.

No comments: