Total Pageviews

Monday, January 27, 2014

Kasi-kuntien yhdistymisselvitys

Valtuusto 27.1.2014

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN LAUSUNTO KESKI-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYSMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTIIN
Vihreä valtuustoryhmä keskusteli yhdistymisselvityksen väliraportista ja Järvenpään kaupungin lausunnosta siihen. Teki mieli sanoa paljon, etsiä muita vaihtoehtoja, erilaisia ratkaisuja. Mutta totesimme, että nyt ei ole se paikka. Nyt otamme kantaa vain siihen, jatketaanko tätä kasikuntien selvitystä vai ei. Jatketaan tietysti.

On lopputulos selvityksestä millainen tahansa, saamme hyödyllistä tietoa omasta kaupungista, sen rakenteista ja talouden näkymistä meidän osaltamme. Tätä tietoa tarvitsemme kaikissa tapauksissa.

Tässä väliraportissa kerrotaan vasta, kuinka asiat ovat tällä hetkellä, miltä näyttää tämänhetkisen tilanteen perusteella. Odotamme mielenkiinnolla kesäkuussa luvattua selvitystä, jossa kerrotaan, mitä näiden kahdeksan kunnan yhteen liittyminen sitten tarkoittaisi. Toivomme, että sen perusteella ymmärrämme paremmin myös, mitä erilaiset muut yhteenliittymät tarkoittaisivat ja mitä tarkoittaisi jääminen yksin. Lopputuloksesta ei voi vielä sanoa mitään, koska lopputulosta ei vielä ole.

Koko keskustelu ja hanke on lähtenyt siitä, että tällä Uudenmaan alueella on jo nyt ongelmia maankäytön, asuntojen määrän, hintojen ja vuokra-asuntojen ja joukkoliikenteen kannalta. Tälle alueelle tulee muuttamaan runsaasti lisää ihmisiä sekä maan sisältä että ulkopuolelta. Meidän lapsemmekin tulevat luultavasti jäämään tänne ja heidänkin pitäisi löytää kohtuuhintaiset asunnot ja mahdollisuudet hyvään elämään.  Meidän on pyrittävä sellaiseen hallintomalliin, jolla nämä ongelmat ratkaistaan ihan riippumatta siitä, minkä niminen se malli on. Se voi olla kasikunnat tai jotkut muut kunnat tai metropolihallinto tai muu seutuhallinto. Pääasia, että nämä ongelmat ratkaistaan yhdessä.

Olemme täällä edustamassa kaupunkilaisia. Monet kaupunkilaiset kokevat olevansa kaukana mahdollisuuksista vaikuttaa siihen mitä tapahtuu, millaisia päätöksiä me poliitikot teemme. Kaikin keinoin pitäisi parantaa kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia, sitä suuremmalla syyllä, mitä isompiin yksiköihin olemme menossa, mitä kauemmas päätöksenteon ydin karkaa. Järvenpäässä on jo hyvä käytäntöjä, kuten valtuuston kokousten videointi ja aktiivinen kuntapolitiikka-ryhmä facebookissa. Kaupunkilaisten mukaan saaminen on ihan   keskeinen asia demokratian toteutumisen kannalta. Ollaan avoimia uusille tavoille ja malleille lisätä lähidemokratiaa kaikissa mahdollisissa tulevaisuudessa aukeavissa kunta- ja hallintomuodoissa.
No comments: