Total Pageviews

Monday, November 10, 2014

Tasapainoa kaupungin talouteen

RYHMÄPUHEENVUORO TASAPAINOTTAMISOHJELMASTA 10.11.2014 


Vihreät ovat hyväksymässä tasapainottamispaketin niillä muutoksilla, joita siihen yhdessä sekä kaupunginhallituksessa että ryhmien välisissä neuvotteluissa tehtiin. Vihreät valtuutetut ovat kyllä päässeet vaikuttamaan paketin sisältöön. Olemme ryhmänä kokoontuneet monta kertaa miettimään mitä muutoksia haluamme tehdä ja ryhmien välisissä neuvotteluissa olemme saaneet osan toiveistamme läpi. Valtuustoseminaarissa pääsimme myöskin sanomaan mielipiteitämme paketin sisällöstä.

Iloitsemme kahdesta aika pienestä, mutta tärkeästä kohdasta, jotka toiveestamme tasapainottamispaketista poistettiin. Kunnan Kinon toiminta Järvenpäässä jatkuu. Kaupunki tukee pienellä mutta tärkeällä panoksella laatuelokuvien keskiviikkonäytäntöjä. Vacin leiri 15-17-vuotiaille oltiin lopettamassa. Nyt jatketaan kolmen vuoden sykleissä. Ensi vuonna on välivuosi, sitten leiri Järvenpäässä ja seuraavana vuonna Vacissa. Sitten jatketaan kolmen vuoden kausissa. 

Kipeitä ja hankalia säästöjä joudutaan silti tekemään. Erityisesti ryhmämme toivoo tulevaisuudessa, että kodinhoidollista tukea saataisiin perheille lisää. Se auttaisi sekä vanhempien jaksamista että lasten hyvinvointia. Vähältä piti ettei se mennyt yksimielisesti läpikin.  Ryhmien välisissä neuvotteluissa sovittiin kuitenkin että tilanne tutkitaan ensi vuonna uudelleen.

Vuosi sitten hyväksymässämme kaupunkistrategiassa on kirjattuna arvomme:
ASUKASLÄHTÖISYYS, ROHKEUS, VASTUULLISUUS, OIKEUDENMUKAISUUS JA TULOKSELLISUUS.

Tehdessämme säästöpäätöksiä niitä pitäisi aina katsoa ensisijaisesti kaupunkilaisen, asukkaan kannalta. Mitä nämä päätökset vaikuttavat kaupunkilaisiin ja ennen kaikkea heikoimmassa asemassa oleviin asukkaisiin.

Yksi tärkeimpiä periaatteita strategiassamme on kuntalaisten hyvinvointi, erityisesti lapsiperheiden ja nuorten hyvinvointi ja tuen oikea-aikaisuus.  Hyvinvointia on monenlaista. Perusasioiden täytyy olla kunnossa jokaisen kohdalla, terveyden, talouden, päivähoidon, koulun. Mutta hyvinvointia lisäävät myös puistot, perhekeskukset, monipuolinen harrastus- ja kulttuuritarjonta. Kun joudumme hakemaan säästöjä ensi vuonna ja tulevinakin pidetään asukkaiden hyvinvointi ja etu mielessämme.
No comments: