Total Pageviews

Monday, November 10, 2014

Avoimuutta yhtiön hallitustoimintaan

Teimme kesäkuussa valtuustossa päätöksen teknisen toimen siirtämisestä yhtiöön ja saimme vakuutuksen siitä, että yhtiön hallitustoiminta tulee olemaan yhtä avointa kuin lautakuntien toiminta. Esityslistat ja pöytäkirjat siis avoimesti kaupungin nettisivuilla asukkaiden, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden nähtävillä. Huoli siitä, toteutuuko tämä sai ryhmämme Taru Tiusasen tekemään ponsiesityksen, jonka kaupungin valtuusto hyväksyi yksimielisesti.

Tässä ponsi:


Järvenpään kaupunginvaltuusto edellyttää että yhtiöittämisen seuraavassa vaiheessa tutkitaan tulevat sopimukset ja yhtiön toimintamahdollisuudet avoimuuden periaatteen mukaisesti niin, että toiminnan avoimuus ja tiedonsaanti kuntalaisille, päättäjille ja virkamiehille vastaa Järvenpään kaupungin lautakuntien käytäntöjä. Järvenpään valtuusto edellyttää että selvitys avoimuuden periaatteesta ja niiden näkymisestä sopimuksissa ja suunnittelussa tuodaan Järvenpään valtuuston tiedoksi joulukuun valtuustossa.


No comments: