Total Pageviews

Monday, August 28, 2017

Kehyksen täytyy katsoa tulevaisuuteen


PUHEENVUORONI JÄRVENPÄÄN KAUPUNGINVALTUUSTOSSA 28.8.2017
Kaupunginjohtajan kehys v. 2018-2020


KORJAUSVELKA – VANHAT RAKENNUKSET

Hienoa, että korjausvelkaan on tartuttu isosti, vaikka aika myöhässä. Homeisia kouluja korjataan, jopa puretaan ja rakennetaan uusi.
Korjausvelka on ihan samanlaista velkaa kuin muukin velka, sekin jää seuraavien sukupolvien maksettavaksi. Meidän pitää pitää huolta rakennuksistamme ja omaisuudestamme.
Julkisissa rakennushankkeissa elinkaarirakentamisen malli.

Vanhaa rakennuskantaa ei silti saisi kevyesti tuhota. Iloitsemme Kinnarin koulun piirissä vanhojen 1920- ja 1930-luvulta peräisin olevien rakennusten säilyttämisestä. Kannamme huolta Vanhankylänniemen sairaala vanhan osan säilymisestä ja kaupungintaloa uhkaavasta purkamisesta. Kaupungintalo on arkkitehtonisesti kaunis rakennus, jonka soisi säilyvän.


HENKILÖSTÖKULUT JA PALVELUIDEN OSTOT ON SUURIN KULUERÄ KAUPUNGIN TALOUDESSA

Ne vaikuttavat kaupunkilaisten hyvinvointiin ja palveluihin. Kun asukkaiden määrä kasvaa, kasvaa auttamatta myös henkilöstön määrä, ainakin kouluissa ja päiväkodeissa. Ja vanhusten määrän jatkuvasti kasvaessa, myös vanhusten hoidossa. Oikein mitoitettu henkilöstö on taloudellisesti ja palvelujen toimivuuden kannalta kaupunkilaisten etu. Kun henkilöstökulujen on arvioitu kasvavan 0,75 % ja asukasmäärä kasvaa 2-3 %, on pidettävä huoli siitä, että päiväkodeissa, kouluissa ja terveydenhuollossa on riittävästi työntekijöitä.

TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN

Tasapainottamistarve on kehyksen mukaan 11 Me suunnittelukaudella.
Toimivien rakenteellisten uudistusten etsiminen ja toteuttaminen koko ajan on tärkeää. Pakkoraossa haetut toimintojen leikkaamiset pahasta. Katse täytyy tässäkin suunnata tulevaisuuteen.

TYÖLLISYYDEN HOITO

Väestörakenteen ja työllisyyden kehitys vaikuttavat ratkaisevasti kunnan veropohjaan ja tulojen muodostumiseen. Järvenpäässä on edelleenkin suunnattava voimavaroja työttömyyden vähentämiseen. Sen pitäisi olla tämän hetken talouden kannalta ja ennen kaikkea tulevaisuuden vuoksi yksi kaupungin kärkihankkeista.


No comments: