Total Pageviews

Friday, December 22, 2017

Paperittomien palveluiden järjestämiseen tarvitaan valtakunnallinen ratkaisu

Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa

Helsingin valtuusto hyväksyi marraskuun lopussa paperittomien sosiaali- ja terveyspalveluiden laajentamisen kiirellisistä välttämättömiin. Järvenpäässä jätettiin joulukuun puolivälissä kokoomuksen Rita Kostaman aloite samasta aiheesta. Monissa kaupungeissa on nyt liikettä perusoikeuksien turvaamiseksi myös paperittomille ihmisille. Pyynnöt eivät myöskään tule vain tietyiltä puolueilta, vaan halua järkeistää hoitoa on kaikkialla.

Paperittomat eivät kuitenkaan ole ihmisiä, joiden kohtelun pitäisi olla kiinni siitä, missä he sattuvat asumaan. Hallituksen olisi nyt aika ryhtyä päättäväisiin toimiin, jotta kaikilla Suomessa oleskelevilla on oikeus terveyteen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla mahdollisuus toimia ammattietiikkansa mukaisesti. Lainsäädäntö paperittomien terveydenhuollosta on ollut valmiina vuodesta 2015.

Kaikkien ihmisten hoitaminen on arvokysymys, mutta se on myös järkevää. On kaikkien etu, että kunnissa tiedetään, millaisissa oloissa ilman asianmukaisia asiakirjoja olevat ihmiset elävät sekä pidetään huolta, etteivät he ajaudu täysin yhteiskunnan ulkopuolelle. Tämä ei ole pois meiltä eikä suosi paperittomia. Esimerkiksi Helsingissä paperittomat maksavat palveluistaan täsmälleen samat maksut kuin asukkaat. Kysymys ei ole ohituskaistasta vaan pääsystä aivan välttämättömiin palveluihin, kuten rokotuksiin tai vaikkapa diabeteksen hoitoon ennen kuin se johtaa kalliimpiin ja vaikeampiin kiireellisiin hoitoihin.

Tilanne on nyt se, että kunnat tarttuvat toimeen, kun valtio ei pysty siihen. Kunnat ryhtyvät toimiin, koska paperittomat ihmiset ovat kunnissa. Valtion pitäisi ryhdistäytyä.


Kaisa Saarikorpi
Järvenpään vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja

Sanna Vesikansa
Helsingin apulaispormestari (vihr.)

No comments: