Total Pageviews

Monday, June 10, 2019

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 2018


--> Puheenvuoroni kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.6.2019

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Hyvinvointi näyttää lisääntyneen Järvenpäässä ja se on hyvä asia. Viime vuonna hyvinvointitilastoissa oltiin maan keskitasoa parempia, ainakin vähän. Toivottavasti edetään samaan suuntaan ja reippain askelin.

Mittareita on vaikea laatia, mutta niitä on helppo arvostella. Puhun mittareista, mutta tarkoitukseni ei ole arvostella, ennemminkin pohtia ja kysellä.

Kun mitataan hyvinvoinnin tuntemuksia ja onnellisuutta  (jos niitä voidaan luotettavasti mitata) saadaan jotain tietoa ihmisten hyvinvoinnista. Monet mittarit ovat kuitenkin sellaisia, että pitäisi tietää jotain siitä, mitä niiden taustalla piilee.

Esimerkiksi:
Perusopetuksen tehostetun ja erityisopetuksen tarve:
-       lisääkö hyvinvointia se, että erityisopetus vähenee? Pyritäänkö tavoitteeseen kenties hyvinvoinnin kustannuksella? Vai onko se aidosti merkki siitä, että oppilaat voivat paremmin?
Lastensuojelun tarve
-       hieno asia jos se on vähentynyt, se on hyvinvointia. Mútta entäs jos lastensuojelun tarve vähenee siksi, ettei ole resursseja tai taitoa tunnistaa ongelmia. Vaikutus onkin silloin päinvastainen.
Toimeentulotuki
-       hienoa, jos hakijat vähenevät. Se kertoo hyvinvoinnista ja paremmasta toimeentulosta. Mutta entäs jos se johtuukin siitä, että kriteerejä on tiukenettu ja lapsiperheet jäävät ilman tarvitsemaansa erityistä tukea.

Samantapaisia ajatuksia voi syntyä monista tavoitteista ja niiden toteutumisesta.

Voisiko mittareiden taakse päästä kurkistamaan? Miten tavoitteeseen on päästy? Kertooko se hyvinvoinnista vai jostain muusta?


No comments: